Online course 'Kennis van zorgkosten'

De cursus ‘Kennis van zorgkosten’ is een online course over de financiering van zorg in Nederland. Naast kennis over het Nederlandse zorgstelsel en het werken met DBC draagt deze cursus bij aan het bewustzijn van medisch specialisten (in opleiding) over hun verantwoordelijkheid binnen de kosten van zorg. Deze cursus is tot stand gekomen door het Bewustzijnsproject.

13 mei 2019
Online course 'Kennis van zorgkosten'

Voor wie:

Medisch specialisten, a(n)ios (en overige die denken aan te sluiten bij de doelgroep)

Tijdsinvestering:

De course duurt 4 weken. Aangeraden wordt de weekstructuur te volgen, maar je kan alles op jouw eigen moment doorlopen. In deze periode moet je uitgaan van een tijdsinvestering van 1,5 tot 2 uur per week. 

Accreditatie:

4 ABAN punten

Kosten:

€ 50 voor alle deelnemers

Meer informatie en inschrijven:

Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op de website van e-infuse.