Competentieprofiel

Opleiden is een dynamisch vak. Dat betekent dat u als opleider bereid moet zijn om voortdurend in uzelf en in uw opleidingsgroep te investeren. Het competentieprofiel voor opleiders en leden van de opleidingsgroep helpt daarbij. Het profiel geeft inzicht in de kennis en vaardigheden waarover u en uw collega’s moeten beschikken.

Opleiders en leden van de opleidingsgroep moeten opleiden volgens de onderstaande vier competenties: 

  1. de opleider is rolmodel, als medisch specialist – professional en als opleider; 
  2. de opleider onderwijst en coacht; 
  3. de opleider bewaakt de voortgang van de ontwikkeling van aios; 
  4. de opleider zorgt voor een effectieve opleidingssituatie 

Om te kunnen vaststellen of er in uw opleidingsgroep daadwerkelijk volgens deze vier competenties wordt opgeleid, is aan de vier competenties een aanzienlijk aantal indicatoren toegekend. Deze indicatoren zijn bedoeld als handvat en handreiking, als leidraad voor een PEER-review en als hulpmiddel voor beoordeling door de visitatie- en registratiecommissie. De indicatoren zijn niet bedoeld als ‘vink’-lijst.

Zelfevaluatie voor opleiders

U kunt online een zelfevaluatie invullen om een indruk te krijgen van de competenties die u beheerst. De zelfevaluatie is gebaseerd op het competentieprofiel. De test is volledig anoniem.