Registreren

Je carrière als arts start met registreren. Eerst als basisarts in het BIG-register, na het afronden van je geneeskundestudie. Dan als aios in het Opleidingsregister. En vervolgens als specialist in het Specialistenregister.

Opleidingsregister

Als startende aios moet je je inschrijven in het Opleidingsregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Dat kan via de online dienst MijnRGS. De kosten van de opleidingsregistratie zijn voor jouw rekening. Bij de meeste vervolgopleidingen kun je deze kosten declareren bij je opleidingsinstelling of wetenschappelijke vereniging.

Verdeling opleidingsgelden

De gegevens in het Opleidingsregister worden gebruikt bij de verdeling van opleidingsgelden. Om die reden is het heel belangrijk dat je je Individueel Opleidingsschema in het Opleidingsregister goed bijhoudt. Daarin is namelijk vastgelegd welk onderdeel van de opleiding je in welk ziekenhuis volgt, hoe lang het opleidingsonderdeel duurt en of er sprake is van deeltijdwerk.

Registreren als specialist

Als alle opleidingsonderdelen zijn afgerond, tekent je opleider het zogeheten ‘C-formulier’. Dit is de eindverklaring, waarmee je als ‘jonge klare’ de opleidingstitel ‘Geneeskundig Specialist’ mag dragen. Met de handtekening onder het C-formulier eindigt niet alleen je opleiding, maar ook het dienstverband in de opleidingsinstelling. Het C-formulier is nodig voor je registratie als specialist in het Specialistenregister van de RGS. De registratie geldt voor vijf jaar.