Congres Laat de Dokter Dokteren

6 feb 2020
Congres Laat de Dokter Dokteren Hotel van der Valk, Breukelen

Leidt inzet van scribes tot minder administratieve lasten en meer tijd voor patiënten? Daarover gaat het congres Laat de Dokter Dokteren op 6 februari. Scribes (letterlijk vertaald: schrijver) zijn medisch studenten die administratieve- en regeltaken overnemen van artsen en aios. In Radboudumc zorgt ondersteuning door scribes dat de aios interne geneeskunde meer rust ervaren in de avond- en weekenddiensten. Het congres wordt georganiseerd door Schmit Jongbloed Advies met als dagvoorzitter Jacqueline de Graaf, Hoogleraar Interne Geneeskunde en Opleidingsdirecteur medisch-specialistische vervolgopleidingen in Radboudumc.

Voor meer informatie en inschrijven www.laatdedokterdokteren.nl.