Workshops

9 dec 2020
MMV-congres 2020 Digitaal congres

MMV Congres 2020 Logo

Je gaat in de workshops actief aan de slag met een relevant thema uit de praktijk. Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet. Na afloop ben je een aantal concrete vaardigheden rijker waarmee je in de eigen praktijk aan de slag kunt. 

Er zijn drie workshoprondes, maar niet alle workshops en symposia worden drie keer gegeven. Bij de omschrijving van de sessies staat aangegeven in welke ronde de workshop wordt gegeven. 

decoratief element

1

Samen beslissen: Hoe doe jij het?

Deze workshop wordt in ronde 1, 2 en 3 aangeboden.

Het kan je niet ontgaan zijn: samen beslissen is hot. Ministerie en patiënten moedigen het gebruik van deze manier van besluitvorming in de spreekkamer aan (www.begineengoedgesprek.nl) en de Federatie Medisch Specialisten ziet het als de norm voor consultvoering voor de medisch specialist in 2025. Toch wordt het in de praktijk nog maar weinig toegepast. Blijkbaar leiden we aios nog niet voldoende op in het toepassen van samen beslissen.

In deze workshop laten we de deelnemers ervaren wat samen beslissen is. We bespreken de effecten van samen beslissen voor patiënten en artsen en bespreken aan de hand van onderzoeksgegevens en praktijkervaringen hoe we aios en medisch specialisten beter kunnen trainen in de belangrijke en complexe vaardigheden van samen beslissen. 

2

Leefstijlgeneeskunde: Maak voor je patiënten het verschil

Deze workshop wordt in ronde 1, 2 en 3 aangeboden. 

Methoden uit de leefstijlgeneeskunde maken mensen vitaal en gelukkig. Ze zijn goedkoop en binnen handbereik. Ze hebben (mits verstandig toegepast) geen bijwerkingen. Leefstijlinterventies maken het leven met chronische aandoeningen een stuk draaglijker of prettiger en soms brengen ze zelfs genezing.

Tijdens deze workshop leer je over de theoretische achtergronden en praktische toepassingen van leefstijlinterventies, zodat jij ook aan de slag kunt met de kracht van leefstijl. 

3

‘Any doctor who can be replaced by a computer, deserves to be replaced by a computer’

Deze workshop wordt in ronde 1, 2 en 3 aangeboden. 

Bij veel beslissingen die artsen nemen laten zij een digitaal spoor achter. Wat gebeurt er wanneer je van deze kennis en waarnemingen van duizenden collega-experts en patiënten zou kunnen leren en dit kunt meenemen in de klinische besluitvorming?   

Wat als we door samenwerking en delen van data met Artificial Intelligence (AI) ons leervermogen kunnen versnellen en vergroten?  

In deze workshop leer je de begrippen data science, AI, machine learning en deep learning te duiden, worden praktische voorbeelden besproken en gaan we samen in gesprek over de impact van (big) data op het werk van de (toekomstig) medisch specialist in de klinische praktijk.  

4

Moet een dokter kunnen programmeren?

Deze workshop wordt in ronde 1, 2 en 3 aangeboden. 

Termen als big data, machine learning, deep learning en clinical data science doen telkens meer hun intrede binnen de medische zorg, maar wat is het nu precies? En welke kennis is nodig om als zorgverlener effectief samen te kunnen werken met data analisten?  

Om deze vragen te beantwoorden is met ondersteuning van het NFU Citrienfonds het open access e-book Fundamentals of Clinical Data Science gepubliceerd en worden nu voorbereidingen getroffen voor bijpassend cursusmateriaal. Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de vraag: gaat de dokter van de toekomst zelf programmeren?  

5

Virtual Reality: Een realiteit in de zorg

Deze workshop wordt in ronde 3 aangeboden. 

Virtual Reality (VR) doet zijn intrede in de zorg en het medisch onderwijs. Sommigen zijn enthousiast, anderen minder en wachten af.  Er zijn nog vele vragen over nut en noodzaak van deze technologie. En ook over de kosten en de inbedding in de zorg en het onderwijs.

In deze workshop exploreren we gezamenlijk op welke gebieden VR van toegevoegde waarde kan zijn, welke bewijzen er al bestaan voor de effectiviteit en welke rol de medisch-specialistische en geneeskundige opleidingen spelen bij brede validatie en introductie van deze technologie. We sluiten af met het delen van enkele praktijkervaringen. Van de opbrengsten van deze workshop wordt een 'white paper' gemaakt. 

decoratief element

6

Vind jouw veerkracht in vernieuwing!

Deze workshop wordt in ronde 1, 2 en 3 aangeboden. 

Deze workshop geeft je praktische handvatten om op jouw manier veerkrachtig te kunnen zijn in deze tijden van continue vernieuwing. Veerkracht is een wezenlijk onderdeel van medisch leiderschap. Hoe reageer jij op verandering? Ben jij altijd degene die meteen enthousiast is, of zet je eerst je hakken in het zand? En wat betekent dit voor het team waar je in werkt?

De webinars zijn altijd interactief, zodat je vergeet dat je in een Zoom-sessie zit. Je wordt uitgedaagd om je inbreng te geven. Durf jij dat aan? Via breakout rooms en gebruik makend van al je intelligenties krijgt iedere deelnemer eigen inzichten om meteen de volgende dag mee aan de slag te gaan.  

7

Interprofessioneel samenwerken en leren: Cultuur en hiërarchie hanteren

Deze workshop wordt in ronde 2 en 3 aangeboden. 

Cultuur en hiërarchie hebben een grote invloed op interprofessionele samenwerking in de zorg. Die invloed kan zowel bevorderend als belemmerend zijn voor het succes van de samenwerking.  

In deze workshop werken we vanuit herkenbare, dagelijkse situaties in de praktijk. Met behulp van inzichten uit (onze eigen en internationale) onderzoeken zoomen we vervolgens in op zowel de positieve als negatieve effecten van cultuur en hiërarchie.  

We bieden praktische handvatten om cultuur en/of hiërarchie zodanig te hanteren dat het leren van interprofessioneel samenwerken positief wordt beïnvloed. Eén van de voorbeelden die we zullen bespreken is hoe je een interprofessionele ‘conflictsituatie’ kunt omzetten naar een ‘constructief conflict’, zodat je deze situatie positief kunt benutten en het meeste uit de samenwerking kunt halen. 

Deze workshop biedt een afwisseling van praktijk, onderzoek en oefenen met praktische tools. 

8

Ondernemerschap in de zorg, in een tijd van netwerkgeneeskunde

Deze workshop wordt in ronde 1 aangeboden. 

Je wilt ondernemend zijn, binnen of buiten de muren van je ziekenhuis. Waar begin je dan mee? Is er veel verschil tussen ondernemen in de zorg en in het reguliere bedrijfsleven? 

In deze workshop leer je de basis do’s and don’ts en krijg je praktische handvatten om jouw onderneming te starten.  

9

Transmuraal? Digitaal!

Deze workshop wordt in ronde 3 aangeboden. 

Juiste zorg op de juiste plek: dat zou je kunnen vertalen als ‘in de eerste lijn wat kan en in de tweede lijn wat moet’. Daarvoor hebben dokters in de eerste en tweede lijn elkaar hard nodig. 

Veel aios en opleiders zijn zoekende naar mogelijkheden om dat vorm te kunnen geven: liefst patiëntgebonden en efficiënt. Welke mogelijkheden zijn er al? Wat zijn de ervaringen? Wat zit er in de pen? Wat zou jij willen ontwikkelen? Deze workshop gaat hierover de dialoog met je aan.  

10

‘Empowerment to speak up’ voor artsen en verpleegkundigen; COSTA Interprofessioneel

Deze workshop wordt in ronde 3 aangeboden. 

Achtergrond 

Van oudsher vormen verpleegkundige en arts als een elkaar completerend duo de 24-uurs backbone van de patiëntenzorg. De complexe gezondheidszorg van de 21ste eeuw brengt echter nieuwe uitdagingen voor deze samenwerking mee. De grootste hindernis vormen interprofessionele grenzen - verschillen tussen disciplines die leiden tot problemen in actie en interactie. Voor de kwaliteit van de zorg is het noodzakelijk dat arts en verpleegkundige in staat zijn om deze verschillen gezamenlijk te verkennen en doelmatig te hanteren. Een onmisbaar instrument in dit proces is de vaardigheid om met interpersoonlijke spanningen, zoals (ervaren) onveiligheid, machtsverschillen en (dreigende) conflicten, om te gaan. 

COSTA (Complexe Situatie Training Amsterdam) Interprofessioneel is een praktijkgerichte training die aios en verpleegkundigen leert om effectiever samen te werken in complexe interprofessionele situaties. De training is zo opgezet dat deelnemers in authentieke situaties de interprofessionele grenzen en bijbehorende interpersoonlijke spanningen ‘aan den lijve’ ondervinden. Ter ondersteuning worden theoretische kaders als Boundary Crossing en Transactional Analysis gebruikt. Daarnaast krijgen deelnemers door ervaringsgerichte oefenvormen concrete handvatten aangereikt voor hun eigen praktijk. Het resultaat is dat zorgprofessionals meer zelfvertrouwen gaan ervaren om zich in complexe situaties uit te spreken in het belang van de patiënt.  

decoratief element

11

COVID-19 zorg: In dialoog over resultaten van onderzoek naar intraprofessioneel leren en samenwerken van a(n)ios tijdens de eerste golf van de COVID-19 uitbraak

Deze workshop wordt in ronde 1 aangeboden. 

De COVID-19 uitbraak vraagt om het aangaan van (nieuwe) samenwerkingsverbanden en ook om flexibiliteit en innovatievermogen van a(n)ios. Een groep onderzoekers van het Radboudumc heeft, in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten onderzoek gedaan naar bevorderende en belemmerende factoren rondom intraprofessioneel leren en samenwerken van a(n)ios tijdens de eerste golf van de COVID-19 uitbraak.

Tijdens deze workshop worden de tussenresultaten van het onderzoek gedeeld en wordt in kleine groepen de dialoog aangegaan om deze inzichten te verdiepen. Daarnaast verkennen we de implementatie van de resultaten in de medische vervolgopleidingen. Geleerde lessen tijdens crisistijd worden hierdoor bewaard en meegenomen naar de opleidingen van aios in de reguliere tijd.  

12

Een interprofessioneel experiment: Professionele identiteit versterken door vergelijking

Deze workshop wordt in ronde 2 en 3 aangeboden. 

Professionele identiteit is een psychologische beroepsbinding. Die binding bepaalt werk- en loopbaangedrag en de inzet om competent te worden en competent te blijven. 

Natuurlijk wil iedere beroepsgroep van zorgprofessionals de beste zorg leveren. We zien steeds meer in dat die beste zorg juist wordt geleverd in samenwerking tussen beroepsgroepen, tussen artsen onderling en met andere zorgprofessionals. Ieders rol en bijdrage moet dan wel duidelijk zijn. Een heldere beroepsidentiteit helpt de rollen te verdelen, wat goede interprofessionele samenwerking mogelijk maakt. 

Tijdens deze online workshop voeren we samen een experiment uit gebaseerd op het Meta-Model of Interprofessional Development 

13

De geheimen van een succesvol netwerk

Deze workshop wordt in ronde 3 aangeboden. 

Het ontwikkelen van een ‘virtueel ingerichte’ (leer)omgeving, die deelnemers met elkaar verbindt en stimuleert om kennis te ontwikkelen is een grote uitdaging. Echter het samenwerken in netwerken is de toekomst in de zorg.    

Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvol netwerk?  Wat kunnen we leren van datingssites en sociale media? En hoe kunnen we die kennis gebruiken voor het ontwikkelen van een DOO programma netwerkgeneeskunde voor aios? Dat is waar deze workshop over gaat.   

14

Nieuwe werkvormen in medisch-specialistisch onderwijs

Deze workshop wordt in ronde 1 en 2 aangeboden. 

Als aios heb jij een belangrijke rol in het geven van onderwijs en het opleiden van anios en co-assistenten. Tegelijkertijd zien we ook de uitdagingen waar je voor staat: meer, beter en sneller opleiden, aandacht voor het individu én dan ook nog inspirerend zijn. Kan dat allemaal tegelijkertijd? Ja dat kan!

In deze workshop leer je hoe je jouw lessen en in de praktijk nog effectiever, efficiënter en leuker kunt maken. We nemen je mee in de wereld van de werkvormen die je in kunt zetten tijdens visites, MDO’s, patiëntbesprekingen en vele andere momenten. 

15

De medisch-specialistische vervolgopleiding van de toekomst

Deze workshop wordt in ronde 2 en 3 aangeboden. 

In het project Opleiden 2025 wordt er binnen het deelproject Opleidingsstructuur gezocht naar antwoorden op vragen zoals: hoe speelt de medisch-specialistische vervolgopleiding in op de vereisten van flexibiliteit en inzetbaarheid van medisch specialisten in de beweging naar juiste zorg op de juiste plek? Hoe herstructureren we de medisch-specialistische vervolgopleiding om een juiste balans te verkrijgen tussen generalistische en specialistische zorg? En hoe maken we verbindingen tussen de verschillende vervolgopleidingen?

In deze workshop worden de bevindingen die tot nu toe zijn opgedaan gedeeld en gaan we op interactieve wijze in gesprek over de aanpassingen op de medische vervolgopleidingen die nodig zijn om op toekomstige ontwikkelingen in te kunnen spelen.  

decoratief element

16

Aan de slag met educatieve escapespellen

Deze workshop wordt in ronde 1 en 2 aangeboden. 

Een educatief escapespel maakt leren leuk. Deelnemers lossen door samen te werken puzzels op om uiteindelijk de eindcode te kraken. Dit kan zowel digitaal, fysiek of in een combinatie van beiden.  

De directe koppeling van leerdoelen aan puzzels maakt het spel leerzaam. Tijdens deze workshop spelen de deelnemers een spel. Daarna wordt dieper ingegaan op het ontwikkelen van een spel en de toepassingsmogelijkheden in de opleiding. Ervaar dat je ook op afstand samen met plezier kunt leren. Speel je mee? 

17

De groene specialist

Deze workshop wordt in ronde 1 en 3 aangeboden. 

Thuis scheid je netjes je plastic afval en je neemt elke dag je eigen koffiemok mee naar je werk. De behoefte om je werkplek op een duurzame manier in te richten groeit, alleen waar te beginnen? Hoe pakken groene collega’s dat aan? Zou je dit zelfs in je opleidingsplan kunnen verweven? Ook als aios kun jij al je steentje bijdragen aan het verduurzamen van jouw afdeling of ziekenhuis.  

Met deze interactieve workshop willen we jou informeren over de nieuwste groene initiatieven in de zorg en de kansen voor jou als aios en voor je opleider. 

Word jij straks dé groene specialist van jouw ziekenhuis? 

18

Visie op regionaal opleiden

Deze workshop wordt in ronde 1 en 3 aangeboden. 

Een landelijke projectgroep Visie op Regionaal Opleiden werkt aan een conceptnotitie om kaders en richtlijnen te maken om alle opleidingspartners en aios te helpen en te faciliteren in regionaal opleiden. Daarbij willen we zoveel mogelijk van en met elkaar leren. 

Heb jij best practices, of wil je meedenken over regionaal opleiden en kun je input geven aan de landelijke projectgroep? Schrijf je dan in voor deze workshop en laat jouw stem horen! 

19

Technische Geneeskunde: Een moderne medische (vervolg)opleiding

Deze workshop wordt in ronde 1 en 3 aangeboden. 

In de meeste ziekenhuizen zijn technisch geneeskundigen niet meer weg te denken bij het toepassen en onderzoeken van nieuwe technologieën in de patiëntenzorg. De opleiding Technische Geneeskunde stelt dat studenten in een gesimuleerde omgeving bekwaam moeten zijn voordat zij de patiëntenzorg betreden.

Deze workshop geeft inspirerende voorbeelden van technisch geneeskundigen in academische en topklinische ziekenhuizen en het (chirurgisch) vaardigheidsonderwijs aan de Universiteit Twente.

In een interactieve sessie wordt gekeken hoe technisch geneeskundigen geïntegreerd kunnen worden  in de dagelijkse praktijk van het opleiden van co-assistenten en a(n)ios.

Er wordt afgesloten met handige tips om technisch geneeskundigen in de ziekenhuizen te betrekken en in te zetten bij het postacademisch onderwijs.

20

Gelukkig & gezond werken voor a(n)ios - meer energie & minder stress

Deze workshop wordt in ronde 1 en 2 aangeboden. 

Goede zorg voor de a(n)ios is voor veel ziekenhuizen een hot item, maar hoe geef je hier nu vorm en inhoud aan? In deze workshop geven twee ziekenhuizen een toelichting op hun aanpak: Alle (nieuwe) a(n)ios vullen een vragenlijst in over energievreters en energiegevers met als uitkomst een rapport over hun eigen ‘energiebatterij’. Vervolgens wordt hierover een workshop georganiseerd en/of vinden er individuele gesprekken plaats. Hoe ervaren a(n)ios deze aanpak, wat zijn de eerste resultaten? Wat kun je als ziekenhuis nog meer doen om gelukkig & gezond werken onder a(n)ios te vergroten? Leer er meer over in deze workshop en natuurlijk vul je ook zelf de vragenlijst in om zicht te krijgen op je eigen ‘energiebatterij’.

decoratief element

21

Omgaan met perfectionisme

Deze workshop wordt in ronde 2 en 3 aangeboden. 

Perfectionisme komt nogal eens voor bij artsen. Het motiveert mensen om het beste uit zichzelf te halen, maar kan ook doorschieten en leiden tot hoge werkdruk, een verstoorde werk-privébalans of zelfs uitval. Om daadwerkelijk te kunnen excelleren en geen onnodige energie te verliezen aan perfectionisme is coaching een belangrijk instrument.

Tijdens deze workshop gaan zowel aios als opleiders aan de slag met een aantal fabels en feiten over perfectionisme. Je maakt kennis met manieren om het gesprek hierover aan te gaan en krijgt concrete handvatten voor jouw dagelijkse praktijk.

22

Leren dokteren in maatschappelijke context

Deze workshop wordt in ronde 2 en 3 aangeboden. 

In deze workshop gaan deelnemers vanuit verschillende medische disciplines aan de slag met maatschappelijk verantwoord handelen. Je staat stil bij de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied en reflecteert op de wijze waarop deze competentie binnen de gezondheidszorg vorm krijgt. We wisselen best practices uit en ontwikkelen gezamenlijk en interdisciplinair activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering. De aandacht voor maatschappelijk handelen draagt bij aan het opleiden van toekomstige dokters én geeft inspiratie om als netwerk rond de patiënt dit competentiegebied te blijven ontwikkelen.

23

Clinical uncertainty: De balans tussen stress en nut

Deze workshop wordt in ronde 1 aangeboden. 

Klinische onzekerheid is van alle tijden, maar lijkt met alle nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden nauwelijks meer geaccepteerd.  Met tegelijkertijd ook toenemende multimorbiditeit en complexiteit ligt stress en overdiagnostiek op de loer. Klinische onzekerheid kan echter ook nuttig zijn: voor het prikkelen van je nieuwsgierigheid en het kan je alert maken op een zeldzamere ziekte of ongebruikelijker beloop. Toch spreken artsen nauwelijks met elkaar over wat klinische onzekerheid met onszelf en ons klinisch redeneren doet.

Tijdens de workshop verkennen we signalen van onzekerheid en hoe je hier zelf en in je opleidingsgroep zinvol gebruik van kunt maken.

24

Voorop in opleiden: De mogelijkheden van breinleren

Deze workshop wordt in ronde 2 en 3 aangeboden. 

Of je nu in de klas zit, ervoor staat, digitaal lesgeeft of al samenwerkend leert: als je betrokken bent bij opleiden wil je graag dat dit effectief is. In deze workshop vertellen we hoe breinleren bij kan dragen aan effectief opleiden. Natuurlijk laten we je er ook meer over zien en ervaren.

25

Verandermanagement: Leiderschap in opleiden

Deze workshop wordt in ronde 2 en 3 aangeboden. 

De opleiding tot medisch specialist is aan voortdurende verandering onderhevig. Door schaalvergroting, individualisering en regionaal opleiden zijn steeds meer mensen betrokken bij de opleiding van een aios. Hierdoor verandert ook de rol van de opleider.

Daar waar de opleider voorheen vooral met aios te maken had, heeft hij nu te maken met collega- stafleden om in goede samenwerking de opleiding van de aios te organiseren. Vragen als: Hoe verbeteren wij ons opleidingsklimaat? Hoe betrek ik collega’s meer bij het opleiden? En hoe kan de samenwerking binnen de OOR beter? Vragen om een proactieve benadering en kennis van veranderprocessen.

Tijdens deze workshop maak je kennis met de belangrijkste principes van het effectief leiden van veranderingsprocessen.

decoratief element

26

Duurzaam inzetbaar vanuit talent en motivatie

Deze workshop wordt in ronde 1 en 2 aangeboden. 

Kennis over eigen talenten en ontwikkelbaarheid van competenties, in combinatie met een goed opleidingsklimaat, is van belang voor het welzijn en een duurzame inzetbaarheid van aios tijdens hun opleiding en daarna.

Deze workshop voor aios en opleiders heeft als doel hen bewust te maken van de relatie tussen talent en gedrag, en hoe dit inzicht gebruikt kan worden in de opleiding. Na een korte inleiding gaan de deelnemers zelf aan de slag met voorbeelden. Daarnaast delen de opleiders en coaches hun ervaringen die zij opdeden met het ontwikkeltraject voor aios kindergeneeskunde.

27

Geïntensiveerd begeleidingstraject

Deze workshop wordt in ronde 1 en 2 aangeboden. 

In het functioneren van aios kunnen zich situaties voordoen die een goede voortgang van de opleiding in de weg staan. Voor opleider en aios is het belangrijk dat deze situaties niet stagneren, dat er duidelijkheid komt en dat adequate oplossingen worden gevonden. In deze workshop leer je hoe een geïntensiveerd begeleidingstraject daarbij kan helpen.

28

Ontwikkelingsgericht toetsen

Deze workshop wordt in ronde 2 en 3 aangeboden. 

Veel wetenschappelijke verenigingen hebben een landelijke kennistoets of voortgangstoets. Vanuit Opleiden 2025 ondersteunen we niet alleen het digitaal afnemen van de toets via Remindo Toets, maar begeleiden we ook in het professionaliseren van de toetsen. In deze workshop besteden we aandacht aan de vraag: Hoe kan goed toetsen het leerproces van de aios ondersteunen?

29

Mount Everest 1996: Een workshop over medisch leiderschap en teamwork

Deze workshop wordt in ronde 1 aangeboden. 

Medisch leiderschap is essentieel voor elke arts: daarmee neem en toon je verantwoordelijkheid over het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt.

Mount Everest 1996 is een van de bekendste cases om interactief te leren over leiderschap en teams. Het vertelt het meeslepende verhaal van twee teams die de hoogste berg ter wereld willen beklimmen en van de tragedie waar dat toe leidde. Was deze tragedie te voorkomen geweest?

Er worden herkenbare paralellen getrokken met ons dagelijks werk als arts. Het doel is inzicht te krijgen in je eigen medisch leiderschap.

Voor deze workshop ga je actief in teams aan de slag met medisch leiderschap. Voorafgaand aan de workshop krijg je een voorbereidingsopdracht.

30

Hoe evalueer ik mijn op EPA’s gebaseerde vernieuwde opleiding?

Deze workshop wordt in ronde 2 en 3 aangeboden.

Het landelijk kindergeneeskundig opleidingsplan TOP2020, gebaseerd op negen generieke EPA’s, is in 2017 geïmplementeerd. De implementatie is vanaf de opstart systematisch gemonitord.

Tijdens deze workshop geven wij inzicht in onze bevindingen uit de implementatie. Graag gaan we met elkaar in gesprek om handvatten te creëren voor de eigen opleiding. Daarbij komen de volgende vragen nadrukkelijk aan bod: Wat zijn belangrijke stappen bij implementatie? Wat betekent het voor inrichting op de werkvloer? Hoe bereik je alle betrokkenen? Wat zou je kunnen gebruiken in jouw situatie? Het belooft een informatieve en interactieve workshop te worden. 

decoratief element

31

Training MDO: Interprofessionele samenwerking onder de loep gelegd (geannuleerd)

Deze workshop is geannuleerd.

32

Duurzame inzetbaarheid: Vitale a(n)ios in de opleiding

Deze workshop wordt in ronde 3 aangeboden. 

Het leven van een a(n)ios vraagt energie op alle fronten: werk, opleiding, relatie, gezin, verhuizing, een vol sociaal leven. De cijfers van burn-out klachten in deze doelgroep zijn hoog. Grenzen aangeven is belangrijk.

De huidige tijd, met COVID-19, vraagt bovendien extra aandacht voor de vitaliteit van de zorgprofessional.

Wat is hierin de verantwoordelijkheid van de werkgever, van de opleidingsgroep en van de a(n)ios zelf? Noordwest Ziekenhuisgroep werkt aan duurzame inzetbaarheid. Onze aanpak delen we graag. In deze workshop geven we handreikingen voor de organisatie om duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten, staan we stil bij de mentale, fysieke en emotionele kant van opladen en bespreken we wat de zorgprofessional zelf kan doen.

33

Nieuwe thema’s: Hoe integreer je ze in je opleiding?

Deze workshop wordt in ronde 1 en 3 aangeboden. 

Als aios wil je op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen zodat je die kennis kunt inzetten voor patiëntenzorg. Voor een deel zijn deze nieuwe thema’s al ingevuld in de opleiding. Maar wat als dat (nog) niet zo is?

In deze workshop maak je kennis met de methodiek die daarvoor wordt gebruikt in Opleiden 2025. Met deze aanpak ontwerp je volgens een aantal vaste stappen een leertraject voor een thema. De insteek is dat je doelgericht nieuwe kennis en ervaring opdoet die je direct kunt inzetten in de eigen werkpraktijk.

De aanpak leent zich voor zowel generieke, specialismegebonden als individuele thema’s. Dus ook onderwerpen die passen bij jouw individuele ontwikkeling en profilering kun je op deze manier uitwerken en in je opleiding integreren.

34

Digitale gezondheidsvaardigheden in de opleiding

Deze workshop wordt in ronde 1 en 2 aangeboden. 

2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd en één op de drie heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het heeft een grote invloed op de gezondheid, maar aandacht hiervoor in de medische opleiding en bij communicatieonderwijs ontbreekt vaak nog.

In deze workshop maak je kennis met een taalambassadeur die vertelt wat de invloed is van laaggeletterdheid op het dagelijks leven en op de gezondheid van een laaggeletterde. Daarnaast krijg je praktische tips hoe je hier als arts, opleider en onderwijskundige aandacht aan kunt besteden en hoe je dit kunt implementeren in de dagelijkse praktijk.

35

Technologische innovatie in de opleiding

Deze workshop wordt in ronde 1 en 2 aangeboden. 

De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. De arts van de toekomst moet hierop kunnen anticiperen en bij voorkeur in participeren. De Jonge Specialist ontwikkelde met de Federatie Medisch Specialisten de handreiking Technologische innovatie in de medische vervolgopleiding.

In deze workshop wordt de handreiking gepresenteerd en gaan we aan de slag met hoe dit in de praktijk te brengen. Voorbeelden van technologische innovaties in het ziekenhuis en handvatten om zelf aan de slag te gaan met innovaties worden besproken. Ook is er ruimte voor discussie over de vraag: Wat is het belang van innovatie in de opleiding?

decoratief element

36

BFC Compassionate Care & Mindful Medicine: Mindfulness in de zorg

Deze workshop wordt in ronde 3 aangeboden. 

Een interactieve workshop over mindfulness in de zorg. Mindfulnesskwaliteiten blijken bij te dragen aan het welzijn van de zorgprofessional, aan de kwaliteit van de geleverde zorg en aan goede relaties op het werk. Wat is hiervoor de wetenschappelijke achtergrond? Welke werkingsmechanismen spelen een rol? Hoe kan jij mindfulnessvaardigheden ontwikkelen? Welke rol speelt mindfulness binnen de CanMEDS? Er zal ook geoefend worden en je krijgt praktische tips hoe je mindfulness meteen binnen jouw werk kan toepassen.

37

BFC Compassionate Care & Mindful Medicine: De compassievolle dialoog

Deze workshop wordt in ronde 1 aangeboden. 

Aandachtig communiceren, compassievol reageren. Luisteren zonder oordeel. Klinkt waardevol en eenvoudig, maar hoe doe je dat nou in de praktijk? Als deelnemer aan deze workshop wordt je meegenomen in de dynamiek van de compassievolle dialoog.  Hoe ontmoet je elkaar in het veld tussen elkaar; het veld van communicatie.  Hoe blijf je in de dialoog dichtbij jezelf én kun je tegelijkertijd de behoefte van de ander zien en horen? Wat is het effect van wat je wel en van wat je niet zegt? Hoe ben jij present en hoe houd je de verbinding in de communicatie, ook als het even moeilijk wordt? Een uitdagende reis vanuit zelfreflectie én vanuit contact met de ander en zijn of haar behoefte.  

Voorbeelden worden gedeeld en in een breder perspectief geplaatst. Wat is het resultaat als je met elkaar in verbinding blijft? We gaan hiermee praktisch aan de slag in tweetallen. Leren vanuit ervaren en oefenen en toepassen in casuïstiek uit je eigen werk.

38

BFC Compassionate Care & Mindful Medicine: Patiëntveiligheid en compassie

Deze workshop wordt in ronde 2 aangeboden. 

Tijdens deze workshop worden de laatste wetenschappelijke inzichten gedeeld op het gebied van de grote samenhang tussen compassie, het eventueel ontbreken daarvan en patiëntveiligheid: op patiëntniveau, op zorgsysteemniveau en op het niveau van de individuele zorgverlener. Goede en veilige zorg is afhankelijk van goed functionerende zorgsystemen en van optimaal functionerende en deskundige zorgverleners. Bij zorgsystemen gaat het over het veiligheidsmanagementsysteem met processen en instrumenten als veilig incident melden (VIM), de time-out procedure etc. Bij patiëntveiligheid wordt zelden gesproken over attitudes en gedrag, die vallen onder de CanMEDS-competentie professionaliteit, als: empathie, compassie, respect, het vermogen tot zelfreflectie en aandacht voor het persoonlijk welbevinden. Toch blijken die van grote invloed te zijn op de patiëntveiligheid. We bespreken hoe dat werkt, wat we er mee kunnen en misschien wel moeten.

beeldmerk voorop in vernieuwing