Online course 'Waardegedreven zorg & Verandermanagement'

In aanvulling op de cursus ‘Kennis van zorgkosten’ heeft het Bewustzijnsproject een volgende cursus gecreëerd waarbij ‘Waardegedreven zorg’ centraal staat. In deze cursus wordt ingegaan wat waardegedreven zorg inhoudt en hoe medische professionals dit kunnen toepassen in de eigen praktijk. Het veranderen van de eigen praktijk kan complex zijn, daarom wordt in deze cursus ook ruim aandacht gegeven aan verandermanagement en hoe je dit kan toepassen om tot succesvolle veranderingen te komen.

3 jun 2019
Online course 'Waardegedreven zorg & Verandermanagement'

Voor wie:

Medisch specialisten, a(n)ios (en overige die denken aan te sluiten bij de doelgroep)

Tijdsinvestering:

De course duurt 4 weken. Aangeraden wordt de weekstructuur te volgen, maar je kan alles op jouw eigen moment doorlopen.

Accreditatie:

wordt aangevraagd.

Kosten:

€ 50 voor alle deelnemers

Meer informatie en inschrijven:

Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op de website van e-infuse.