Beëindigen dienstverband

Als je alle opleidingsonderdelen hebt afgerond, tekent je opleider de eindverklaring, het zogeheten C-formulier. Daarmee eindigt ook je dienstverband. In een enkel geval kun je als specialist in de opleidingsinstelling blijven werken, maar meestal breekt erna of aan het einde van je opleiding een periode aan van solliciteren naar een baan of maatschap als specialist.

Vacatures

Veel wetenschappelijke verenigingen plaatsen op hun website een overzicht van vacatures binnen hun specialisme. Ook tijdschriften zoals Medisch Contact en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) delen vacatures. Houd ook je vinger aan de pols bij werving- en selectiebureaus, zoals SWG Arts en Werk.