Bekwaam verklaren

Wanneer moet je supervisor nog over je schouder meekijken en wat is het moment om meer op afstand te gaan superviseren? Dat heeft alles te maken met de mate waarin je als aios ‘bekwaam verklaard’ bent.

Groei naar zelfstandigheid

Ben jij bekwaam in de uitvoering van deze professionele activiteit? Daar draait het om bij het volgen en beoordelen van je bekwaamheid. De groei naar zelfstandigheid verloopt in fasen en de snelheid van die groei verschilt per aios.

EPA’s

Je ontwikkeling is het beste te volgen als de opleiding is opgedeeld in concrete, herkenbare beroepsactiviteiten, die onderdeel zijn van het dagelijkse werk van de specialist. Veel wetenschappelijke verenigingen bouwen hun landelijk opleidingsplan daarom op uit EPA’s (Entrusted Professional Activities). Een EPA beschrijft de kennis, vaardigheden en attitude die nodig zijn om de activiteit te kunnen uitvoeren, in combinatie met de CanMEDS-competenties die in die situatie relevant zijn. Het is een methode om zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen of je als aios bekwaam bent in de betreffende beroepsactiviteit. Een goede EPA-beschrijving bevat ook een opsomming van toetsinstrumenten waarmee je ontwikkeling in kennis, vaardigheden, attitude en CanMEDS-competenties kan worden vastgesteld.

Toevertrouwen

Om een EPA succesvol te kunnen uitvoeren, moet je een combinatie van verschillende CanMEDS-competenties gelijktijdig kunnen inzetten in een specifiek omschreven beroepsactiviteit. De EPA, of activiteiten die onderdeel zijn van de EPA, zal de opleidingsgroep pas aan je toevertrouwen als je hebt bewezen dat je bekwaam bent. Bekwaamverklaringen om op een bepaald supervisieniveau te mogen werken, dragen bij aan het vertrouwen in de aios, veiligheid van leren en patiëntenzorg en het individualiseren en mogelijk versnellen van leertrajecten.

Gezamenlijk bekwaam verklaren

Om een aios goed te kunnen beoordelen is niet alleen het oordeel van de opleider belangrijk, maar van de gehele opleidingsgroep. Er zijn verschillende manieren om een aios bekwaam te verklaren met de opleidingsgroep. Een voorbeeld hiervan is de OOG bespreking, welke is ontwikkeld door de kindergeneeskunde. 

Regels en hulp

Het Kaderbesluit van het College Geneeskundige Specialismen geeft richtlijnen voor beoordeling en bekwaamverklaring. Project SOM heeft voor aios en opleiders een Handreiking Bekwaam Verklaren en een animatie over dit onderwerp ontwikkeld. Daarnaast is er ook een toelichting geschreven over de juridische consequenties van bekwaam verklaren.

Meer weten over dit onderwerp

  1. Reinoud Gemke

    Opleider kindergeneeskunde en Hoofd algemene kindergeneeskunde

    Vumc

    Stuur een e-mail