CAO en dienstrooster

Heb je eenmaal een felbegeerde opleidingsplaats bemachtigd, dan kom je in dienst van de instelling waar je de opleiding volgt. Is dat een UMC, dan geldt de CAO Universitair Medische Centra. Is het een algemeen ziekenhuis, dan geldt de CAO Ziekenhuizen. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding zijn in dienst van de SBOH en hebben een eigen CAO.

CAO-partner

Een belangrijke CAO-partner is de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De LAD onderhandelt zowel namens de medisch specialist als de aios over de arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten en De Jonge Specialist, de landelijke organisatie van en voor aios.

Supervisieniveau

Als aios voer je tijdens je opleiding alle taken uit die een ‘jonge klare’ zelfstandig moet kunnen uitvoeren. Zolang je dat niet zelfstandig kunt, werk je onder supervisie van een specialist. Diensten draaien in de avond en nacht en in het weekend hoort er ook bij. Dat vereist een grotere mate van zelfstandig werken, waarover je je voldoende zeker moet voelen. Het is aan de opleider om te beoordelen of en op welk supervisieniveau de aios diensten kan doen. De Jonge Specialist heeft hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld: de aios-evaluatie. Dit is een formulier dat je samen met je opleider invult, voordat je je eerste avond-, nacht- of weekenddienst gaat draaien.

Werktijdencheck

Om het risico op overbelasting te verkleinen, is het van belang dat aios niet te veel uren per week worden ingezet. Leden van De Jonge Specialist kunnen hun rooster met de Working Time Evaluator laten toetsen aan de Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijdenbesluit en de specifieke regelingen uit de CAO Ziekenhuizen, de CAO UMC en de CAO GGZ.