CGS en RGS

De onderstaande organisaties zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de regels rondom de geneeskundige vervolgopleidingen en de registratie van geneeskundig specialisten.

CGS

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. Belangrijke resultaten van het CGS zijn het Kaderbesluit en de Specifieke Besluiten. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties.

RGS

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voert regels uit van het CGS en is verantwoordelijk voor het handhaven van en het toezicht op de regelgeving voor de opleidingen tot geneeskundig specialist en profielarts, het erkennen van opleiders en opleidingen en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In de RGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en koepel- en brancheorganisaties.