Competentiegericht opleiden

Een specialist is van vele markten thuis. Naast de kennis van en vaardigheid in het medisch domein, is samenwerken in multidisciplinaire teams of de communicatie met de patiënt net zo belangrijk om een goede dokter te zijn. Pas als je als aios dit brede palet aan kennis, vaardigheden en houdingsaspecten hebt eigengemaakt, kun je laten zien dat je bekwaam bent om de relevante beroepsvaardigheden zelfstandig uit te voeren.

CanMEDS-competenties

De CanMEDS-competenties beschrijven over welke eigenschappen je als dokter moet beschikken om je vak goed te kunnen uitoefenen. Ze zijn ontwikkeld door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. De term CanMEDS is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Er zijn zeven CanMEDS-competenties:

  • Medisch handelen 
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Organisatie 
  • Professionaliteit

Thema’s

De algemene competenties – alle competenties behalve ‘medische handelen’ - worden concreter en praktisch herkenbaar als ze worden bekeken in het licht van actuele, maatschappelijk relevante thema’s. Dan zie je dat het bij elk thema van belang is om als medisch specialist over álle algemene competenties te beschikken. CanBetter, onderdeel van Project MMV, werkte tot 2016 vier thema’s uit:

Daarnaast ontstaan door actuele ontwikkelingen in de zorg steeds meer thema's waar aandcaht aan besteed wordt in de opleiding: