De Jonge Specialist

De Jonge Specialist is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios. De Jonge Specialist staat voor één gezamenlijke aios-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingspositie voor alle aios en het initiëren, coördineren en stimuleren van initiatieven ter bewaking en verbetering van de opleiding.

De Jonge Specialist vertegenwoordigt de belangen van aios in tal van overlegorganen, stuurgroepen en commissies, waaronder het College Geneeskundige Specialismen, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, de Raad Opleiding en het Capaciteitsorgaan. Daarnaast is De Jonge Specialist nauw betrokken bij de Opleidingsetalage en het Platform Medisch Leiderschap.