Doelmatigheid

Met de beschikbare middelen zo goed mogelijke zorg leveren. Dat is de kern van het thema Doelmatigheid van zorg. Werken aan doelmatigheid betekent tegelijkertijd het verwerven van algemene competenties: om doelmatig te kunnen werken, heb je alle competenties nodig. Doelmatigheid is een van de thema’s waarop je je als aios kunt profileren tijdens je opleiding.

Profiel

Tijdens Project MMV (inmiddels beëindigd) is een start gemaakt met de uitwerking van het thema doelmatigheid in de vervolgopleiding. De regio Zuidoost Nederland (OORZON) was daarvoor de proeftuin. Daar is onder meer een extra profiel ontwikkeld: ‘Doelmatigheid in zorg en opleiden’. Doel van dit profiel is om doelmatigheid binnen het werkplekleren een vaste plaats te geven.

Opleiden in doelmatigheid

Op de website van OORZON staan diverse voorbeelden van en praktische formats voor opleiden in doelmatigheid. Een landelijk initiatief op het gebied van doelmatigheid is de campagne Verstandig Kiezen, geïnitieerd door de Federatie Medisch Specialisten en ZonMw.

Bewustzijnsproject

In 2016 startte ook het Bewustzijnsproject van het College Geneeskundige Specialismen, dat de gedachtewerelden ‘doelmatig werken’ en ‘kwaliteit leveren’ bij elkaar wil brengen en de vertaling naar de leer-werkvloer van geneeskundige specialisten in opleiding wil versnellen. Daarvoor verzamelt het project best practices uit de regio en uit het land, die helpen een bewust doelmatige arts te worden en er is een online course gemaakt 'kennis van zorgkosten'. De uitvoering van het project is in handen van Maastricht University, onder voorzitterschap van Laurents Stassen (chirurg en opleider) en Frank Smeenk (longarts en opleider).

Meer weten over dit onderwerp

  1. Laurents Stassen
    Laurents Stassen

    Opleider Heelkunde

    Maastricht Universitair Medisch Centrum

    Stuur een e-mail