Effecten individualisering op de bedrijfsvoering

Welke gevolgen heeft de individualisering van de opleidings(duur) voor de bedrijfsvoering? Dat onderzoekt het project Individualisering Opleidingsduur (RIO) van de Federatie Medisch Specialisten, samen met de opleidingsinstellingen.

Opleidingstijd effectiever benut

Door de individualisering kan de inhoud van de opleiding beter worden afgestemd op de ontwikkeling en ambities van de individuele aios. Dat verhoogt de kwaliteit van de opleiding en zorgt voor meer transparantie in het opleidingsproces. Het is beter meetbaar wat de aios al kan en nog moet leren, waardoor de beschikbare opleidingstijd effectiever benut kan worden.

Hogere kostprijs

Doordat de opleidingen korter worden, als gevolg van de individualisering, kunnen instellingen minder lang rekenen op de inzet van aios. Daarnaast is er een verminderde instroom van aios, door bezuinigingsmaatregelen uit het Opleidingsakkoord en voortkomend uit de meerjarenberekeningen van het Capaciteitsorgaan. Instellingen hebben dus te maken met minder aios op de werkvloer. Naast de kosten voor het ‘opvullen’ van deze gaten in het rooster, krijgen instellingen te maken met extra kosten: door de individualisering stijgt de kostprijs van opleiden.

Ondersteuning opleidingsinstellingen

De individualisering maakt het noodzakelijk om de zorg, opleiding en inzet van aios anders te organiseren. Bijvoorbeeld met behulp van taakherschikking. Het project RIO ondersteunt opleidingsinstellingen hierbij, door inzichtelijk te maken welke effecten taakherschikking kan hebben op de zorg, de patiëntbeleving, de opleiding, de financiën en de samenwerking tussen zorgverleners. Ook zijn er best practices beschikbaar met handvatten om meer grip te krijgen op de bedrijfsvoering.

Online rekenmodel

Verder is vanuit het project RIO het TOKIO Optimum Traject en Model ontwikkeld. Dit online rekenmodel helpt vakgroepen om keuzes te maken in het samenstellen van de formatie van een of meerdere afdelingen. Het uitgangspunt wordt daarbij gevormd door de kwaliteitseisen die zij aan de zorg stellen.