Erkenning

Aios opleiden mag niet zomaar. Een instelling of medisch specialist kan pas aios opleiden als de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de instelling heeft erkend voor de opleidingsonderdelen van het specialisme waarin de aios wordt opgeleid. Doel is om de kwaliteit van de opleiding, de opleidingsinstelling en de opleiders te waarborgen. Zowel de opleidingsinstelling als de opleider moeten worden erkend door de RGS.

Erkenningsaanvraag

Bij de aanvraag tot erkenning moet de opleider een aantal documenten meesturen, waaronder: 

  • C.V. van de opleider
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Competentieprofiel opleider/opleidingsgroep 
  • Lokaal opleidingsplan met inbegrip van toetsmatrix
  • Aanbevolen: uitkomsten van en verbeteracties n.a.v. interne evaluaties (nog niet verplicht).

Procedure

Aan de erkenningsaanvraag zijn kosten verbonden. De RGS neemt een verzoek in behandeling zodra een volledige aanvraag en de betaling zijn ontvangen. De procedure tot erkenning neemt zes tot acht maanden in beslag. Voordat de RGS een besluit kan nemen over het verzoek tot eerste erkenning als opleidingsinrichting, moet visitatie plaatsvinden. Bij hernieuwing van een erkenning kan ook besloten worden tot visitatie. Een eerste erkenning is maximaal twee jaar geldig, daarna moet opnieuw gevisiteerd worden. Vervolgens kan de erkenning telkens met een periode van maximaal vijf jaar verlengd worden.

MijnRGS

Opleiders en aios kunnen alle opleidingszaken volledig digitaal regelen via MijnRGS. Ook het aanvragen van een (hernieuwde) erkenning kan via MijnRGS. Voordelen: minder papierwerk, een snellere afhandeling van aanvragen en inzicht in de procedure.