Examens

Bij de meeste vervolgopleidingen moet je als aios landelijke kennisexamens afleggen. Soms zijn dit zelfs Europees erkende examens, waarmee je kunt voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het werken als specialist in Europees verband. De wetenschappelijke vereniging organiseert de examinering. Meer informatie vind je op de website van jouw eigen vereniging. Afspraken over kennis en vaardigheden op Europees niveau worden per specialisme gemaakt in de Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS).