Federatie Medisch Specialisten

De Federatie Medisch Specialisten is de belangenorganisatie voor alle (aankomend) medisch specialisten in Nederland. De Federatie zet zich onder meer in om de inhoud en structuur van de medisch-specialistische vervolgopleiding en het aantal op te leiden specialisten optimaal af te stemmen op de zorgbehoefte. Zodat ook in de toekomst kwalitatief goede medisch specialistische zorg wordt geboden. De Federatie was nauw betrokken bij het Opleidingsakkoord.

Raad Opleiding

De Federatie Medisch Specialisten biedt opleiders een specialisme-overstijgend platform in de Raad Opleiding. Deze Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de dertig erkende wetenschappelijke verenigingen. Naast opleiders zijn er ook adviserende aios-leden aanwezig vanuit De Jonge Specialist. De Raad Opleiding heeft een belangrijke rol in het opstellen en initiëren van het landelijke opleidingsbeleid.