Individualisering

Iedereen is anders. Elke aios heeft zijn eigen werkervaring, leerdoelen en leertempo. Sinds juli 2014 geldt een nieuw Kaderbesluit waardoor het mogelijk is om jouw opleiding meer af te stemmen op je ontwikkeling, wensen en talenten aios. Opleiden op maat dus.

Samenwerking

Een goede samenwerking met je opleider is hierbij essentieel. Bij je opleider kun je aangeven in welke richting je je graag wilt ontwikkelen, bijvoorbeeld een opleiding met het accent op medisch leiderschap, wetenschap of kwaliteit/patiƫntveiligheid. Van je opleider wordt een coachende, begeleidende en faciliterende rol verwacht.

IOP en portfolio

Afspraken over je individuele opleidingstraject leg je vast in het Individueel Opleidingsplan (IOP), onderdeel van je portfolio. Het portfolio is de basis voor voortgangsgesprekken tussen jou en je opleider: aan de hand van je portfolio bespreken jullie je vorderingen en bepalen jullie samen of het nodig is om de leerdoelen in het IOP bij te stellen.

Project RIO

In de periode 2014-2018 heeft de Federatie Medisch Specialisten vanuit het project Individualisering Opleidingsduur (RIO) samen met vele opleiders, aios en andere betrokkenen, hard gewerkt om de opleidingen tot medisch specialist optimaal af te stemmen op de competenties en het ontwikkeltempo van individuele aios.

Deze presentatie tijdens het slotcongres op 5 juni 2018 met als titel 'Individualisering Opleidingsduur. Tot hier en nu verder' geeft een overzicht van de bereikte resultaten:

Meer weten over dit onderwerp

  1. Ramon van den Berg
    Ramon van den Berg

    Projectmanager

    Federatie Medisch Specialisten

    Stuur een e-mail