Individueel opleidingsplan

Het Individueel Opleidingsplan (IOP) beschrijft jouw persoonlijke opleiding; het is een individuele uitwerking van het lokaal of regionaal opleidingsplan. Een IOP kan gaan over kennis en vaardigheden die bij jou als aios extra aandacht nodig hebben, of over inhoudelijke onderwerpen waarin je specifiek geïnteresseerd bent.

Hulpmiddel

Het IOP is ook een hulpmiddel om je leerproces te structureren. In het IOP geef je, in samenspraak met je opleider, zelf aan op welk gebied je je extra moet of wilt richten. Bijvoorbeeld tijdens een stage. Ook noteer je hoe je deze doelen wilt bereiken en hoe wordt getoetst of je leerdoelen zijn gehaald. Tijdens je opleiding stel je je IOP regelmatig bij.

Overzicht

Bij de start van je opleiding is het IOP een ‘lege’ pagina in het portfolio. Na ieder gesprek (introductiegesprek, beoordelingsmoment, voortgangsgesprekken, afrondingsgesprek van stages of op indicatie) vul je het IOP aan met specifieke leerpunten of ontwikkelwensen en afspraken over de planning, aanpak en evaluatie daarvan. Zo vormt het IOP een overzicht van je opleidingstraject en het verloop van je persoonlijke ontwikkeling.

Verdiepen of differentiëren

Van jou als aios wordt verwacht dat je gedurende je opleiding een steeds scherper beeld krijgt van wat voor soort dokter je wilt worden. Kijk ter inspiratie in het landelijk opleidingsplan: hier vind je voorbeelden van onderwerpen of thema’s waarin je je kunt verdiepen of differentiëren. Denk aan vakinhoudelijke verdieping of aan specialisme-overstijgende thema’s als medisch leiderschap of patiëntveiligheid. In het IOP beschrijf je de opleidingsactiviteiten om die verdieping of differentiatie inhoud te geven, samen met de planning die daarbij hoort. 

Op de pagina Regelgeving individueel opleidingsplan vind je meer informatie over dit onderwerp.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Marieke Bolk
  Marieke Bolk

  deelprojectleider Interprofessioneel opleiden

  Stuur een e-mail

 2. Vivienne Schelfhout
  Vivienne Schelfhout

  Directeur Opleiding, Wetenschap & Innovatie

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail