Innovatie

De Federatie Medisch Specialisten legt een stevige ambitie neer voor de zorg in Nederland: “In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld.” Innoverend vermogen van zowel personen als van de zorg als geheel, is cruciaal bij het realiseren van deze ambitie. Daarom zou innovatie en innoverend gedrag van aankomend specialisten ook een plaats in de medisch specialistische vervolgopleidingen moeten hebben.

Visie op innovatie in zorg en opleiding

In het visiedocument “Medisch Specialist 2025” van de Federatie Medisch Specialisten speelt innovatie een belangrijke rol. Binnen het thema Voorop in vernieuwing” zijn medisch specialisten in 2025 samen met patiënten meer betrokken bij het bedenken, ontwikkelen en beoordelen van innovaties binnen de zorg.

De visie van de Raad Opleiding van de Federatie, “Opleiden is vooruitzien”, gaat uit van een gezondheidzorg die altijd in beweging is onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en medische vooruitgang. Een belangrijke aanbeveling is om de opleiding te in te richten “op het ontwikkelen van het adaptief vermogen van aios, zodat zij zich in de toekomst gemakkelijk kunnen aanpassen aan de veranderingen in de zorg.”

Persoonlijke vaardigheden

Van ieder specialist wordt verwacht dat hij de afweging kan maken hoe een technologische innovatie zijn zorg kan verbeteren. Een praktisch hulpmiddel voor het maken van die afweging is de Medische App Checker van de KNMG, om de kwaliteit van medische apps zelf mee te beoordelen. Hoe blijf je ondertussen je eigen innovatief en adaptief vermogen ontwikkelen? Vooral door te participeren in nieuwe manieren van zorg leveren. De handreiking ‘technologische innovatie in de medisch-specialistische vervolgopleiding’ geeft hiervoor handvatten.

Innovatieve samenwerking

Niet alleen de medisch specialist gaat voorop in vernieuwing. Samenwerking met andere zorgberoepen, zoals de technisch geneeskundigen, kan niet alleen bijdragen aan de verbetering van diagnostische technieken en behandelmethodes, maar kan ook de opleiding van aios kan verrijken.

Scholingsmogelijkheden

OOR-OZON biedt in haar discipline overstijgend onderwijs cursussen aan op het gebied van verandermanagement. OOR-ON biedt de mogelijkheid aan aios om een profiel Management en beleid, waarvan verandermanagement een onderdeel is, in te vullen tijdens de differentiatiefase van de opleiding. Een aanrader voor de aios en opleider die voorop in vernieuwing willen gaan.