Intensiveren

Soms heb je als aios meer tijd nodig voor de opleiding dan de nominale opleidingsduur die in het landelijk opleidingsplan beschreven staat. Gaat het bijvoorbeeld om problemen op het gebied van professioneel handelen, zelfreflectie of communicatie, dan kan een Geïntensiveerd BegeleidingsTraject (GBT) nodig zijn. De opleidingsduur kan daarvoor verlengd worden met maximaal twee periodes van zes maanden. Verlenging van de opleidingsduur voor een GBT moet de opleider tijdig aanvragen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Om in aanmerking te komen voor een verlenging, moeten aios en opleider een uitvoerbaar verbeterplan opstellen voor de competenties die extra aandacht nodig hebben.

Heb je als aios of opleider vragen over het Geïntensiveerd Begeleidingstraject? Neem dan contact op met het Kennis- en Dienstverleningscentrum van de Federatie of met de RGS.

Meer weten over dit onderwerp

  1. Ide Heyligers
    Ide Heyligers

    Orthopedisch chirurg en RGS-secretaris