Interne kwaliteitscyclus

Opleidingsgroepen en –instellingen werken continu aan kwaliteitsverbetering, met waardevolle input voor verbeterpunten van de aios.

Betrouwbare informatie

Veel opleidingen en instellingen hanteren een systeem van periodieke interne kwaliteitsbeoordeling, dat leidt tot daadwerkelijke verbeteracties. Er wordt betrouwbare informatie verzameld, onder meer door feedback te vragen van personen of actoren die direct betrokken zijn bij de opleiding. De stappen worden cyclisch herhaald in de vorm van een plan-do-check-act-cyclus (PDCA-cyclus).

Het belang van kwaliteitszorg

  • Door continue kwaliteitsverbetering van de opleiding krijgen patiënten in de toekomst optimaal geschoolde zorgprofessionals aan hun bed;
  • Periodiek inzicht in het feitelijk functioneren van de opleiding biedt input voor sturing op verbeterprocessen en externe verantwoording;
  • Met een goed functionerende kwaliteitscyclus kan iedereen binnen en buiten de instelling zien dat er voortdurend wordt gewerkt aan de kwaliteit van de opleiding. 
  • Veel betrokkenen zien het als een plezierige uitdaging om, vanuit de eigen professionaliteit, de opleiding op een steeds hoger niveau te brengen;
  • Een goed werkend systeem van kwaliteitszorg scheelt werk in de voorbereiding op visitaties en audits.

COC in de regie

In de interne kwaliteitszorg heeft de Centrale Opleidingscommissie (COC) een regierol: die bewaakt en bevordert continu de kwaliteit en innovatie van de medisch-specialistische vervolgopleidingen binnen de instelling. De taken en verantwoordelijkheden van de COC en de andere actoren in de interne kwaliteitszorg van de opleiding staan uitgebreid beschreven in het rapport ‘Scherpbier 2.0’. In oktober 2016 organiseerde het Federatieproject RIO (onderdeel van het samenwerkingsverband Specialistenopleiding Op Maat) een invitational over de rol van COC binnen een gezond opleidingsklimaat. Resultaat van deze invitational is de Matrix en Quickscan veilig opleidingsklimaat.

Meer weten over dit onderwerp