Interprofessioneel opleiden

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij vragen een andere kijk op de organisatie van de zorg en op de beroepsuitoefening van zorgprofessionals. De focus ligt steeds meer op het leveren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Die zorg wordt geleverd door samenwerkende zorgprofessionals in een netwerk rondom de patiënt. Het gaat hierbij om samenwerken tussen medisch specialisten onderling (intra-professioneel) en interprofessionele samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerstelijns-, anderhalvelijns- en tweedelijns-zorg.

De medisch specialist van de toekomst kijkt immers over de grenzen van het eigen specialisme heen en staat met één been buiten het ziekenhuis. De medisch-specialistische vervolgopleidingen spelen op deze ontwikkeling in door interprofessioneel werken in te bedden in de opleiding. In dit deelproject zoeken we op landelijk en lokaal niveau naar passende vormen om interprofessioneel op te leiden. De ambitie is door samen te werken en te leren met andere zorgprofessionals, de kennis en het vertrouwen in elkaar wordt vergroot, en hiermee een goede basis te creëren voor netwerkgeneeskunde. 

Lees meer over de werkwijze van dit deelproject

Actueel

Experimenten interprofessioneel opleiden van start
Netwerkgeneeskunde vraagt om interprofessioneel samenwerken en leren. In het kader van het project Opleiden 2025 zijn afgelopen maanden vijf experimenten interprofessioneel opleiden van start gegaan en voor komende maand staan er nog drie op de rol. De experimenten zijn proeftuinen waarin bestaande initiatieven worden uitvergroot en wordt ontdekt wat wel en niet werkt bij het organiseren van interprofessioneel opleiden.

Bekijk alle experimenten

‘De medisch specialist kan niet meer alles alleen doen’
De zorg van de toekomst vraagt om artsen die met elkaar en met andere zorgprofessionals kunnen samenwerken, zowel binnen als buiten de kliniek. Dat ‘leren samenwerken’ begint in de opleiding, vindt projectleider Marieke Bolk, die de werkgroep ondersteunt om dat vorm te geven. Lees het artikel 'Zo gaat Opleiden 2025 de zomer in'.


Interviews

‘Laten we elkaar ook na deze crisis
blijven opzoeken’

 

'Onze blinddate is goed bevallen'

Initiatieven van interprofessionele educatie

Hackathon

Aios huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde en paramedici en verpleegkundigen werken samen aan een complexe casus ouderenzorg in de eerste lijn.

Wie

Interprofessioneel samen werken en opleiden kent een werkgroep met enthousiaste en ambitieuze aanjagers. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.

 1. Fedde Scheele
  Fedde Scheele

  voorzitter deelproject Interprofessioneel opleiden, gynaecoloog OLVG in Amsterdam

 2. Marieke Bolk
  Marieke Bolk

  deelprojectleider Interprofessioneel opleiden

  Stuur een e-mail