Koepelorganisaties opleidingsinstellingen

De onderstaande organisaties behartigen de belangen van de opleidingsinstellingen.

NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende UMC’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. De NFU is uitvoerder van het project Dedicated Schakeljaar en is één van de partijen die betrokken was bij het sluiten van het Opleidingsakkoord. Ook de NVZ en de STZ waren daarbij betrokken.

NVZ

Als branchevereniging van de algemene ziekenhuizen is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een belangrijke vertegenwoordiger van een groot aantal opleidingsinstellingen. De NVZ heeft samen met de Federatie Medisch Specialisten en de NFU de Stichting BOLS opgericht, dat zich bezighoudt met de verdeling van opleidingsplaatsen.

STZ

De vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) vertegenwoordigt 28 opleidingsinstellingen, met twaalf of meer medisch specialistische vervolgopleidingen, die hooggespecialiseerde zorg leveren. Voor aankomend medisch specialisten biedt een STZ-ziekenhuis gemiddeld tussen de 16 en 25 medische vervolgopleidingen. Ruim 2100 artsen in opleiding tot specialist volgen hier jaarlijks hun medische vervolgopleiding.

GGZ Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Er zijn ruim honderd leden aangesloten, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. GGZ Nederland zet zich in om de kwaliteit, capaciteit, continuïteit, betaalbaarheid en innovatie van opleidingen te waarborgen. GGZ Nederland is ook vertegenwoordigd in de Kamer Psychiatrie, onderdeel van Stichting BOLS dat zich bezighoudt met de verdeling van opleidingsplaatsen Psychiatrie.