Kostprijs van opleiden

Wat kost de opleiding tot medisch specialist? De totale kostprijs wordt bepaald door de vaste kosten plus de uitkomst van de variabele kosten en opbrengsten. Anders gezegd: de kostprijs van de opleiding wordt bepaald door:

  • Alle kosten die een ziekenhuis maakt om de aios gelegenheid te geven om de opleiding te volgen en de opleiding daadwerkelijk te verzorgen 
  • Verminderd met de opbrengsten, omdat de aios werkzaamheden verricht die anders iemand anders zou moeten uitvoeren.

Kostprijsonderzoek

Het project Individualisering Opleidingsduur (RIO) van de Federatie Medisch Specialisten heeft samen met adviesbureau Berenschot in kaart gebracht wat de effecten zijn van de individualisering van de opleidingsduur op de kostprijs van opleiden, zodat instellingen hierop kunnen anticiperen. Uit dit onderzoek blijkt dat de kostprijs van opleiden toeneemt als de opleiding wordt verkort. Redenen daarvoor zijn: 

  • De toegeschreven overheadkosten moeten aan een kortere periode worden toegeschreven, waardoor die per aios hoger worden;
  • De toegerekende variabele kosten worden per aios hoger. De variabele kosten per ziekenhuis nemen niet af, maar moeten aan een kortere periode worden toegeschreven.
  • De variabele opbrengsten nemen af; doordat de aios niet langer die activiteiten doet die hij al kan, wordt de inzet van de aios als anios en/of de inzet van de aios als medisch specialist lager en daarmee ook de daardoor uitgespaarde kosten (ofwel opbrengsten).

Kostprijsverhogend effect

Deze drie ontwikkelingen hebben een kostprijsverhogend effect. Verkorten van de opleiding leidt tot lagere loonkosten, maar dat effect wordt teniet gedaan door het wegvallen van opbrengsten bij de inzet van de aios en doordat de toegerekende variabele kosten per aios hoger worden. Alle uitkomsten van het kostprijsonderzoek staan beschreven in het rapport ‘Het effect van de individualisering van de medische vervolgopleiding op de kostprijs van opleiden’.

Ondersteuning

Het project RIO gaat samen met de opleidingsinstellingen op zoek naar manieren om het negatieve financiële effect van de individualisering te beperken. Daarbij kan gedacht worden aan het verder regionaliseren van de opleiding. Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk is het project ‘De aios centraal, naar een flexibeler opleiding tot internist’ van het UMC Utrecht, met steun van het project RIO.