Landelijk opleidingsplan

Het landelijk opleidingsplan is de basis van je medisch-specialistische vervolgopleiding. Hierin staat per specialisme beschreven wat je als aios moet leren en hoe het opleidingsproces vorm krijgt. Inhoud en structuur van de opleiding verschillen per specialisme. Daarom wordt het landelijk opleidingsplan opgesteld en onderhouden door de wetenschappelijke vereniging van het specialisme.

Opleidingseisen

De wetenschappelijke vereniging moet zich daarbij houden aan regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). In het Kaderbesluit van het CGS staan de globale, algemene eisen aan waaraan alle vervolgopleidingen moeten voldoen. Daarnaast geldt voor elk specialisme een Specifiek Besluit. Daarin staan de aanvullingen op het Kaderbesluit die specifiek voor het specialisme gelden. Het CGS formuleert deze op advies van de wetenschappelijke vereniging.  De Specifieke Besluiten worden vastgesteld door de minister van VWS.

Competenties en taken

Het landelijk opleidingsplan is een gedetailleerde uitwerking van Kaderbesluit en Specifiek Besluit. Hierin staat beschreven welke competenties en taken je tijdens de opleiding moet ontwikkelen en beheersen om uit te groeien tot een bekwaam medisch specialist. Ook het proces van de opleiding staat erin beschreven, met richtlijnen voor de opleidingsduur en het volgen, toetsen en beoordelen van aios.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Reinier G. Hoff
  Reinier G. Hoff

  Opleider anesthesiologie

  UMC Utrecht

  Stuur een e-mail

 2. Marieke Bolk
  Marieke Bolk

  deelprojectleider Interprofessioneel opleiden

  Stuur een e-mail