Leden van de werkgroep Interprofessioneel opleiden

 • Fedde Scheele (voorzitter), gynaecoloog, decaan - OLVG
 • Marieke Bolk (deelprojectleider), onderwijskundige 
 • Genevieve Ector, aios interne - Radboudumc 
 • Karen Keijsers, klinisch geriater - Jeroen Bosch Ziekenhuis - (lid RO)
 • Karine van 't Land, sociaal geneeskundige - UAMC 
 • Annemarie Moll, specialist ouderengeneeskunde - LUMC
 • Walther van Mook, internist-intensivist - MUMC
 • Klaas Nauta, ziekenhuispsychiater - Amsterdam UMC
 • Els Nieveen van Dijkum, chirurg, opleider - Amsterdam UMC, locatie AMC
 • Catharina van Oostveen, verpleegkundig adviseur - Spaarne Gasthuis
 • Arno van Rooijen, adviseur 
 • Nynke Scherpbier, hoofd eerstelijnsvervolgopleidingen - Radboudumc  
 • Elke Stenvers, aios orthopedie - Isala
 • Frank van Tiel, medisch microbioloog - Maastricht UMC - (lid RO) 
 • Jaap Tulleken, internist-intensivist - UMCG
 • Rien de Vos, hoogleraar interprofessionele zorg - UAMC
 • Lieske Wanders, aios gynaecologie en obstetrie - UMCG

Lees meer over het deelproject Interprofessioneel opleiden