Leren door sociale participatie

Aios revalidatiegeneeskunde en studenten paramedische en psychosociale opleidingen leren in interprofessionele teams probleemoplossend handelen rondom de patiënt. Ze volgen samen onderwijs en maken patiëntgerichte, interprofessionele zorgplannen.

Leren door sociale participatie

Aios revalidatiegeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, arts maatschappij en gezondheid, profiel jeugdarts, en stagiaires paramedisch en psychosociaal disciplines leren van en met elkaar door samen te leren en werken aan patiëntgerichte interprofessionele zorgplannen. Dat is wat leren door sociale participatie inhoudt.

Leerdoelen

  • Door ontmoeting competenties en rollen leren kennen van alle disciplines betrokken bij de revalidatiepatiënt
  • Effectief leren samenwerken en communiceren met elkaar vanuit het patiëntperspectief en leren wat de ander kan betekenen in het leerproces van de patiënt
  • Elkaar over disciplines heen op een professionele wijze leren bevragen en aanspreken op elkaars rol in het leerproces van de revalidatiepatiënt

Werkwijze

Twee sessies gezamenlijk onderwijs waarin het patiëntperspectief centraal staat.

Vooraf brengt de aios een patiënt in vanuit de dagelijkse praktijk. Elke student maakt op basis van de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) en RAPP systematiek (Revalidatie Activiteiten & Participatie Profiel) vooraf een zorgplan voor de patiënt vanuit zijn eigen discipline. Sessie één focust op het werken met interprofessionele zorgplannen en het probleemoplossend handelen in interprofessionele teams. Met de aios als voorzitter bespreekt het team de discipline specifieke zorgplannen in een interprofessioneel teamoverleg. De zorgplannen worden samen geïntegreerd tot één interprofessioneel zorgplan. De tweede sessie focust op elkaars competenties kennen en begrijpen. Onder leiding van een supervisor en docent/opleider reflecteert het team op de opdracht en samenwerking. Wat is je eigen rol en wat is die van andere disciplines in het leerproces van de revalidant? Waar wrijft het? Wat ging goed in de samenwerking en wat kan beter? Deze reflectie wordt geleid door een supervisor en een docent/opleider.

Resultaten tot nu toe

  • Studenten zijn in staat buiten de grenzen van hun eigen discipline te denken ten behoeve van de hulpvraag van de revalidatie patiënt
  • Zij vinden elkaar beter bij vragen van de patiënt die hun eigen kennis en expertise overstijgen en verwijzen gerichter door
  • Studenten voelen zich beter in staat een bijdrage te leveren aan interdisciplinaire teambesprekingen en zorgplannen

Tips

  • Plan tijdig en/of structureel per (school)jaar twee gezamenlijke onderwijssessies met stagiaires paramedisch, psychosociaal en aios/opleidingsgroep
  • Neem voldoende tijd voor reflectie op samenwerken. Hoofddoelen zijn: elkaar leren kennen en erkennen, communicatie over en weer, effectief en respectvol samenwerken

Meer informatie

Meer informatie over dit initiatief? Of neem contact op met:

dr. Annette van Kuijk, revalidatiearts en opleider
Annelies van der Neut, Fontys Paramedische Hogeschool
drs. Gery Bos
dhr. Christof Smit, revalidatiearts en opleider
 

Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie