Lokaal opleidingsplan

In het lokaal opleidingsplan beschrijft elke opleidingsinstelling per specialisme hoe de opleiding in elkaar steekt. De opleider van het betreffende specialisme is daarvoor verantwoordelijk.

Vertaling naar werkvloer

Het lokaal opleidingsplan is een concrete vertaling naar de werkvloer van het landelijk opleidingsplan van elk specialisme. Er staat onder meer in welke onderdelen uit het landelijk opleidingsplan je in de betreffende opleidingsinstelling kunt leren (tot welk beheersings- of bekwaamheidsniveau), wanneer je dat kunt leren en hoe je ontwikkeling wordt gevolgd en getoetst.

Voorbeelden lokaal opleidingsplan

Rechts op deze pagina staan drie voorbeelden van lokale opleidingsplannen, welke als inspiratie kunnen dienen voor uw eigen opleidingsplan.