Medisch leiderschap

Medisch leiderschap is één van de thema’s uit CanBetter. Het is een belangrijk thema in de zorg, waarmee een aios zich kan profileren tijdens de opleiding. Met medisch leiderschap neem en toon je als (aankomend) specialist verantwoordelijkheid over het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt. Hierbij zijn organisatorische, financiële en leidinggevende kennis en vaardigheden essentieel.

Medisch leiderschap heeft de aandacht van een groot aantal artsen en organisaties. Zo heeft het Platform Medisch Leiderschap in 2015 een Raamwerk Medisch Leiderschap opgeleverd, waarin de kenmerken van de medisch leider zijn uitgewerkt.

Ook voor de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten is het een belangrijk speerpunt. Zij hebben in 2016 een handreiking ontwikkeld, die kan bijdragen aan een brede implementatie van het thema medisch leiderschap in de opleidingsplannen van de wetenschappelijke verenigingen. De handreiking biedt praktische richtlijnen en voorbeelden van scholingsmogelijkheden en toetsing. Daarnaast wordt er een programma voor opleiders ontwikkeld om aios op het gebied van medisch leiderschap te kunnen begeleiden. Dit programma start eind 2018. Ook worden inspiratiesessies voor aios en opleiders georganiseerd.

Opleiden in medisch leiderschap

Er zijn verschillende soorten leiderschap, waarbij bestuurlijk leiderschap maar voor een enkeling is weggelegd. De medisch-specialistische vervolgopleiding richt zich met name op de basis:

 • ‘Frontline’ leiderschap: bij dit niveau van leiderschap richt de arts zich primair op kwalitatief hoogstaande zorg voor patiënten, maar heeft hij/ zij ook oog voor het welzijn van de maatschappij en zichzelf. 
 • Klinisch leiderschap: dit niveau heeft een belangrijke rol bij de organisatie van het zorgproces. Klinisch leiders vormen de schakel tussen de organisatie en de werkvloer.

Talentontwikkeling

Sommige aios hebben meer interesse en talent voor medisch leiderschap dan anderen. Voor deze aios bestaan extra programma’s, waarin ze hun talent verder kunnen ontwikkelen. Dit kan op het niveau van de opleiding, de zorginstelling of zelfs landelijk. Voorbeelden daarvan zijn het Pareltraject in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de module Beleid en management in de vervolgopleiding Psychiatrie en de Talentklas, verzorgd door de Academie voor Medisch Specialisten.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Kees Verheyen
  Kees Verheyen

  Opleider Chirurgie

  Isala

  Stuur een e-mail