Netwerken en ambassadeurs

Netwerk medisch specialisten patiëntveiligheid

Vanuit de Federatie Medisch Specialisten wordt een netwerk medisch specialisten patiëntveiligheid onderhouden. Sinds begin 2018 zijn ook de ambassadeurs patiëntveiligheid hierin ondergebracht, zodat de krachten optimaal gebundeld zijn. Het netwerk komt regelmatig bij elkaar en deelt goede praktijkvoorbeelden, waarmee het Safety 2-denken vertaald kan  worden naar de dagelijkse werk- en opleidingssituatie.

Platform Europa

Europese ontwikkelingen kunnen van grote invloed zijn op het werk van de Nederlandse medisch specialist. Daarom zijn de Federatie Medisch Specialisten en diverse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd in overleggen op Europees niveau. Om deze vertegenwoordiging nog effectiever te maken, heeft de Federatie het Platform Europa opgericht. Doel van dit platform is informatie uitwisselen, ervaringen delen, discipline-overstijgende kwesties bespreken en netwerken.

Alle leden van wetenschappelijke verenigingen die namens hun organisatie actief zijn op Europees gebied, kunnen deelnemen aan het Platform Europa. Doorgaans komt het platform twee keer per jaar bijeen, voorafgaand aan de tweejaarlijkse raadsvergaderingen van de UEMS (Union Européene des Médecins Spécialistes European), waar de Federatie Medisch Specialisten zitting in heeft. De UEMS vertegenwoordigt de nationale federaties van medisch specialisten in Europa.

Wilt u deelnemen aan bijeenkomsten van het Platform Europa? Neem dan contact op met de Federatie via europa@demedischspecialist.nl 

Netwerk Onderwijskundigen

Onderwijskundigen en ondersteuners van opleidingsgroepen hebben een belangrijke rol bij de implementatie van vernieuwingen in de opleiding. Het netwerk onderwijskundigen wordt begeleid vanuit de Federatie Medisch Specialisten en komt enkele keren per jaar bij elkaar om ervaringen en handige hulpmiddelen uit te wisselen. Daarnaast heeft het netwerk een eigen LinkedIn-groep, waarin leden discussiëren en meedenken over onderwijskundige vraagstukken en dilemma’s.