Nieuwe thema's

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties hebben invloed op het werk van medisch specialisten, die aan elke unieke patiënt de best mogelijke zorg willen leveren. In de medisch-specialistische vervolgopleiding is het daarom belangrijk ruimte te bieden aan deze actuele thema’s.

In dit deelproject ontwikkelen we flexibele vormen om de nieuwe ontwikkelingen en innovaties in alle medisch-specialistische vervolgopleidingen te integreren. We willen aios en opleiders handvatten bieden om de thema’s van nu, zoals samen beslissen, preventie, e-health en de juiste zorg op de juiste plek, te omarmen. Waardoor toekomstige nieuwe thema’s ook snel in de opleiding kunnen worden opgenomen. De ambitie is om opleidingsmateriaal te ontwikkelen dat individueel inzetbaar is naar behoefte en passend bij elke medische vervolgopleiding. Naast het bieden van handvatten voor de integratie van nieuwe thema’s in de opleiding op de werkvloer. 

Lees meer over de werkwijze van dit deelproject

Actueel

Online cursus leefstijlinterventies is klaar!
Integratie van leefstijlinterventies en -adviezen in de spreekkamer kunnen een belangrijke rol spelen in het verdere beloop van een ziekte en kwaliteit van leven. Voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe pak je dat dan aan? In het kader van Opleiden 2025 ontwikkelden de Federatie Medisch Specialisten en E- infuse  een online cursus over leefstijlinterventies. De inhoud van de cursus is tot stand gekomen met input van een adviesgroep bestaande uit medisch specialisten, aios, huisartsen en artsen maatschappij en gezondheid. Ruim 30 aios verdeeld over het hele land deden mee aan de pilot. 

De cursus geeft je gedurende 4 weken inzicht in preventie, leefstijl en leefomgeving en je leert om interventies toe te passen die een positief effect kunnen hebben op het ziektebeloop van patiënten. Voor meer informatie en inschrijven kun je terecht bij E-infuse.

Interviews

Wie

Nieuwe thema’s in de opleiding kent een werkgroep met enthousiaste en ambitieuze aanjagers. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.  

 1. Marijke van Dijk
  Marijke van Dijk

  voorzitter Nieuwe thema’s in de opleiding, patholoog UMC Utrecht

 2. Auk Dijkstra
  Auk Dijkstra

  deelprojectleider Nieuwe thema’s in de opleiding

  Stuur een e-mail