Nieuwe thema's

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties hebben invloed op het werk van medisch specialisten, die aan elke unieke patiënt de best mogelijke zorg willen leveren. In de medisch-specialistische vervolgopleiding is het daarom belangrijk ruimte te bieden aan deze actuele thema’s.

In dit deelproject ontwikkelen we flexibele vormen om de nieuwe ontwikkelingen en innovaties in alle medisch-specialistische vervolgopleidingen te integreren. We willen aios en opleiders handvatten bieden om de thema’s van nu, zoals samen beslissen, preventie, e-health en de juiste zorg op de juiste plek, te omarmen. Waardoor toekomstige nieuwe thema’s ook snel in de opleiding kunnen worden opgenomen. De ambitie is om opleidingsmateriaal te ontwikkelen dat individueel inzetbaar is naar behoefte en passend bij elke medische vervolgopleiding. Naast het bieden van handvatten voor de integratie van nieuwe thema’s in de opleiding op de werkvloer. 

Lees meer over de werkwijze van dit deelproject

Actueel

Thema ‘leefstijlinterventies’ uit de startblokken 

Leefstijlinterventies is het eerste nieuwe thema waarvan een pilot medio april 2021 moet gaan draaien. Deze week gaat de ontwikkel- en adviesgroep hiermee van start. Samen met het deelproject Interprofessioneel opleiden wordt de komende tijd gewerkt aan de ontwikkeling van een online training waarin basiskennis en vaardigheden terugkomen met als doel onderwijs over leefstijlinterventies te implementeren in de medische vervolgopleidingen. 

Samen beslissen en technologische innovaties/e-health zijn de volgende thema's die worden uitgewerkt in opleidingsmateriaal.

Interviews

Wie

Nieuwe thema’s in de opleiding kent een werkgroep met enthousiaste en ambitieuze aanjagers. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.  

 1. Marijke van Dijk
  Marijke van Dijk

  voorzitter Nieuwe thema’s in de opleiding, patholoog UMC Utrecht

 2. Auk Dijkstra
  Auk Dijkstra

  deelprojectleider Nieuwe thema’s in de opleiding

  Stuur een e-mail