Nieuwe thema's

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties hebben invloed op het werk van medisch specialisten, die aan elke unieke patiënt de best mogelijke zorg willen leveren. In de medisch-specialistische vervolgopleiding is het daarom belangrijk ruimte te bieden aan deze actuele thema’s.

In dit deelproject ontwikkelen we flexibele vormen om de nieuwe ontwikkelingen en innovaties in alle medisch-specialistische vervolgopleidingen te integreren. We willen aios en opleiders handvatten bieden om de thema’s van nu, zoals samen beslissen, preventie, e-health en de juiste zorg op de juiste plek, te omarmen. Waardoor toekomstige nieuwe thema’s ook snel in de opleiding kunnen worden opgenomen. De ambitie is om opleidingsmateriaal te ontwikkelen dat individueel inzetbaar is naar behoefte en passend bij elke medische vervolgopleiding. Naast het bieden van handvatten voor de integratie van nieuwe thema’s in de opleiding op de werkvloer. 

Lees meer over de werkwijze van dit deelproject

Actueel

‘De opleiding moet ingericht zijn op de snelle veranderingen in de zorg’ 
Projectleider Auk Dijkstra ondersteunt de werkgroep die een model ontwikkelde om vakoverstijgende onderwerpen op allerlei niveaus in de praktijk te integreren, met continu leren als rode draad. Lees het artikel 'Zo gaat Opleiden 2025 de zomer in'.

Interviews

Wie

Nieuwe thema’s in de opleiding kent een werkgroep met enthousiaste en ambitieuze aanjagers. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.  

 1. Marijke van Dijk
  Marijke van Dijk

  voorzitter Nieuwe thema’s in de opleiding, patholoog UMC Utrecht

 2. Auk Dijkstra
  Auk Dijkstra

  deelprojectleider Nieuwe thema’s in de opleiding

  Stuur een e-mail