In 2018 meer opleidingsplaatsen voor medisch specialisten

27 juni 2017

Voor de opleidingen voor medisch specialisten, spoedeisendehulp-artsen, tandheelkundig specialisten en technische zorgspecialisten worden - in overleg met het veld - voor 2018 meer plaatsen beschikbaar gesteld dan het maximum aantal plaatsen dat het Capaciteitsorgaan adviseert. Dat is te lezen in de Kamerbrief over het Capaciteitsplan 2016.

Deze maatregel wordt genomen omdat er voor een aantal specialismen sprake is van krapte op de arbeidsmarkt, soms in combinatie met een hoge werkdruk en een toenemende zorgvraag. Het beschikbaar stellen van meer opleidingsplaatsen is in lijn met het beleid van de afgelopen jaren om maximaal op te leiden en het aanbod van specialismen ruim te houden. Voor 2018 worden 1175 nieuwe opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld. De afgelopen jaren is het aantal nieuwe opleidingsplaatsen voor medisch specialisten geleidelijk gedaald van 1446 in 2011 naar 1175 voor 2018. Dit is mede een gevolg van taakherschikking en dalende ziekenhuisproductie doordat steeds meer zorg wordt geboden in de eerste lijn en thuis. Het beleid van de afgelopen jaren heeft voor relatief veel nieuwe artsen in opleiding gezorgd waardoor het aantal specialisten de komende jaren nog toeneemt.