Allochtone aios psychiatrie stoppen vier keer vaker opleiding

14 november 2017

Allochtone psychiaters in opleiding maken vier keer zo vaak hun opleiding niet af, als autochtone collega’s. Dat blijkt uit onderzoek van vanuit onder andere de Groningse ggz-instelling Lentis. Volgens de geïnterviewde opleiders spelen taal- en communicatieproblemen en culturele verschillen een rol bij deze hoge uitval.

In dit onderzoek werden alle (waarnemend) opleiders in de psychiatrie benaderd met het verzoek een enquête in te vullen over de instroom en uitstroom in de jaren 2008 tot 2015. Daarnaast werd hen gevraagd naar factoren die mogelijk van invloed zijn op het vroegtijdig beëindigen van de opleiding. Van de 35 instellingen waar aios psychiatrie opgeleid worden, namen er 13 deel aan het onderzoek. Zij gaven informatie over in totaal 403 aios. Dit betrof 37% van het totaal aantal psychiaters in opleiding in deze periode.

Uitval

Van de 403 aios die in de periode van april 2008 tot april 2015 startten met hun opleiding was 12% allochtoon. In deze onderzoeksperiode moesten 13 allochtone en 25 autochtone aios hun opleiding vroegtijdig verlaten, terwijl 29 allochtone en 230 autochtone aios de opleiding succesvol afrondden.

De redenen die de opleiders noemden voor het vroegtijdig stoppen met de opleiding kwamen veelal overeen tussen autochtone en allochtone aios. Het gaat daarbij om zaken als onvoldoende competenties, persoonlijke ongeschiktheid, ziekte, persoonlijke omstandigheden en conflict met opleider. Daarnaast werden bij allochtone aios culturele verschillen en moeite met communicatie en/of taal genoemd als redenen voor het beëindigen van de opleiding.

Specifiek programma

Van de 13 deelnemende instellingen gaven opleiders van 4 instellingen (31%) aan het een goed idee te vinden als er een specifiek programma, met extra begeleiding op het gebied van taalbeheersing, ontwikkeld zou worden voor allochtone aios in de psychiatrie. De opleiders van 8 instellingen (62%) bleken geen voorstander van een speciaal programma voor allochtone aios. Zij stelden dat wat extra aandacht voor goede taalbeheersing voldoende zou moeten zijn om het reguliere programma te kunnen doorlopen.

Als er een speciaal lesprogramma voor aios ontwikkeld zou worden, dan zouden hier volgens de opleiders de volgende elementen in terug moeten komen: communicatievaardigheden, kennis over de opbouw van de Nederlandse zorg, kennis over de organisatie van de opleiding, taalcursussen, cultuur, lotgenotencontact, extra begeleiding en intervisie.

 

Het onderzoek is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.