Bekwaamheidsverklaring wordt fundament opleiding

18 december 2017

Dat Entrustable Professional Activities (EPA’s) zeer geschikt zijn om de ontwikkeling van aios te in kaart te brengen en te volgen, daar zijn de meeste medische vervolgopleidingen het inmiddels wel over eens. Maar hoe geef je deze EPA’s een plek in het landelijk opleidingsplan? In Medisch Contact delen opleiders Kindergeneeskunde Reinoud Gemke, Hein Brackel en Matthijs de Hoog, samen met aios Sophie Kienshorst hun aanpak en ervaringen.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde was een van de eerste wetenschappelijke verenigingen die met instemming van het College Geneeskundig Specialismen (CGS) een landelijk opleidingsplan implementeerde, waarin bekwaamverklaringen op basis van EPA’s zijn opgenomen.

In het artikel vertellen ze dat uitdaging vooral lag in het vinden van de balans tussen haalbaarheid in de drukke dagelijkse praktijk enerzijds en het volledig willen omvatten van het hele domein van het vakgebied anderzijds. Bij Kindergeneeskunde resulteerde dit uiteindelijk in negen generieke EPA’s.

Filmpjes over gezamenlijk beoordelen

In het opleidingsplan Kindergeneeskunde staat verder beschreven, dat om een EPA te kunnen toekennen, een beoordeling door minimaal vijf stafleden van de opleidingsgroep nodig is, die de betreffende aios gedurende langere tijd gevolgd hebben. Deze structuur wordt het OOG genoemd (Oordeel OpleidingsGroep) en draagt bij aan een genuanceerd en objectief beeld van de vorderingen van de aios en het daarbij behorende supervisieniveau. Om hun ervaringen met deze nieuwe manier van werken te delen met andere specialismen, hebben de kinderartsen twee filmpjes gemaakt.

In het filmpje ‘Bekwaam verklaren Kindergeneeskunde, ervaringen’ vertellen zowel een aios, als een stagebegeleider en opleider vanuit hun eigen perspectief welke rol ze hebben in de voorbereiding, bespreking en nabespreking van de OOG-bespreking en wat dit volgens hen oplevert.

In het kortere filmpje ‘Bekwaam verklaren Kindergeneeskunde, ervaringen aios’ vertelt een aios over haar ervaringen met bekwaam verklaren. Dit filmpje is leuk om te gebruiken in ziekenhuizen bij bijv. introductiebijeenkomsten.