Betere beoordeling van competenties door EPA’s

26 maart 2018

De meeste medische specialismen bereiden zich voor op de introductie van de Entrusted Professional Activities in hun nieuwe opleidingsplannen. Maar hoe bevalt het werken met deze EPA’s in de klinische praktijk? Aios Noortje Rossen en Atija Lebbing-Kapidzic deden mee aan de landelijke pilot EPA’s in de MDL-opleiding. In het magazine van De Jonge Specialist vertellen ze, samen met hun opleider Michael Klemt-Kropp, over hun ervaringen.

Sinds de introductie van het competentiegericht leren in de medisch-specialistische opleidingen worstelen veel opleiders en aios met de vraag ‘Hoe beoordeel je of een aios zich een competentie zoals maatschappelijk handelen, communicatie of medisch-inhoudelijke vaardigheden voldoende eigen heeft gemaakt? Ook MDL-opleider Michael Klemt-Kropp herkent dit: ‘De beoordelingscriteria zijn vaag, weinig concreet. We kunnen daardoor in de klinische praktijk eigenlijk geen goed antwoord geven op de vraag of een aios deze competenties heeft behaald.’

Leerproces volgen

Daarom worden in het nieuwe opleidingsplan van de MDL-artsen 47 EPA’s beschreven. Klemt-Kropp: ‘Deze Entrusted Professional Activities zijn kritische beroepssituaties waarin een aios zich gedurende haar opleiding behoort te bekwamen. Voor de MDL is de diagnostische gastroscopie zo’n kritische beroepssituatie. De verschillende competenties komen daarin goed naar voren. De competentie communicatie toets je bijvoorbeeld in hoe de aios de uitslag van een scopie bespreekt met een patiënt, de competentie medische kennis beoordeel je in hoe zij pathologische afwijkingen weet te herkennen. Daarnaast organiseert de aios een aantal feedbackmomenten met haar opleider. Deze volgt daarmee haar leerproces. Tot het moment dat de opleider zegt: de aios is bekwaam voor de EPA Diagnostische gastroscopie. Ze kan de scopieën nu zelfstandig doen, met supervisie op afstand.’

Specifieke feedback

Per 1 januari 2019 starten alle MDL-opleidingen met het nieuwe opleidingsplan. Om alvast vertrouwd te raken met het werken met EPA’s, namen twee aios van de MDL-opleiding van het NWZ afgelopen zomer deel aan de landelijke pilot EPA’s in de MDL-opleiding, samen met aios van de MDL-opleidingen van AMC, VUmc, Isala Zwolle en Radboudumc. Atija Lebbing-Kapidzic en Noortje Rossen, beiden 4e jaars aios MDL, deden mee vanuit het NWZ. Ze voerden eerst een opleidingsgesprek met de opleiders over doel en inhoud van de EPA’s. Vervolgens selecteerden ze ieder één EPA om mee te oefenen. Lebbing deed de EPA Diagnostische gastroscopie, Rossen koos voor de EPA Spoedeisende zorg. En deze pilot is hen goed bevallen. Rossen: ‘Ik ben het met Michael eens dat de klinische beoordelingen van onze competenties vaak vaag blijven. Als ik een opleider om feedback vraag, krijg ik meestal als antwoord dat ik een goede aios ben. Soms krijg ik wat tips, maar daar blijft het meestal bij. Ik mis specifieke feedback. Met de EPA’s krijg ik die wel. Doordat precies omschreven is wat de leerdoelen zijn die ik bij elke EPA moet halen, kan ik gericht om feedback vragen. En krijg ik ook concrete feedback terug van mijn opleider.’

Ook Lebbing is enthousiast: ‘Doordat je precies weet welke doelen je moet behalen, denk ik dat je als aios ook sneller leert. Je stelt je daardoor proactiever op, ook richting opleiders. Met als gevolg dat je een steilere leercurve doorloopt.’