Bewustzijnsproject sluit af met online toolbox

26 november 2018

In de Raad Opleiding van 22 november heeft Laurents Stassen, chirurg en projectdirecteur van het Bewustzijnsproject, de resultaten van het project toegelicht. Het Bewustzijnsproject stopt eind deze maand, maar laat een rijk gevulde toolbox achter waar aios, opleiders en andere betrokkenen mee aan de slag kunnen.

Het Bewustzijnsproject is eind 2015 onder leiding van het CGS en met financiering vanuit VWS opgestart en werd gecoördineerd vanuit Maastricht University. Het doel van het project is om de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid te verbeteren met bij voorkeur lagere zorgkosten. Omdat onderzoek aantoont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren, heeft het project zich op de medisch-specialistische vervolgopleidingen gericht.

Toolbox

De afgelopen jaren heeft het Bewustzijnsproject allerlei praktijkvoorbeelden verzameld die kunnen helpen om aios op te leiden in het bewust maken van doelmatige keuzes. Zo is er een online toolbox gemaakt met praktische tools, tips en voorbeelden voor aios en medisch specialisten. Ook zijn er  online courses ontwikkeld.  Deze materialen zijn te vinden op de website van het Bewustzijnsproject. Die website blijft, ook na de afronding van het project, bestaan.