Bezuiniging en individualisering van de opleiding revalidatiegeneeskunde: waarom en hoe?

26 januari 2017

In het decembernummer van het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) staat een artikel over de achtergronden van het Opleidingsakkoord en het project Individualisering Opleidingsduur en wat dit gaat betekenen voor de opleiding tot revalidatiearts. De omschreven gevolgen van het opleidingsakkoord, regelgeving en aanpak om het opleidingsplan te wijzigen zijn ook erg interessant voor andere specialismen.

Het artikel is geschreven door Annette van Kuijk, Rutger Dahmen en Marc Nederhand van het Concilium van de VRA en Marieke Bolk, onderwijskundige vanuit project RIO. Ze beschrijven hierin hoe ze de ontwikkelingen aangegrepen hebben om de curricula van de medisch specialistische vervolgopleiding flexibeler en meer passend bij het dagelijks werk van een medisch specialist in te richten. Het artikel omschrijft o.a. hoe de Vereniging van Revalidatieartsen aan de slag is gegaan met het opnieuw inrichten van de opleiding:

“Opleiders en aios revalidatiegeneeskunde hebben deze handschoen opgepakt en zijn bezig de voor vak typerende kenmerkende beroepsactiviteiten te beschrijven in Entrustable Professional Activities (EPA’s). De EPA’s en daarbij behorende bekwaamverklaringen helpen opleiders bij het vooraf en tussentijds vaststellen van wat een revalidatiearts in opleiding al kan en welke mate van supervisie nodig is; een ontwikkeling die niet alleen goed is voor de opleiding, maar ook voor de herkenbaarheid en waardering van ons vak.”