Bijgesteld advies aantal opleidingsplekken in 2021

26 juni 2020

Het Capaciteitsorgaan (CO) bracht in april een bijgesteld advies Capaciteitsplan 2021-2024 uit. Het CO adviseerde de minister van VWS om vanaf 2021 jaarlijks bijna honderd meer opleidingsplaatsen voor medisch-specialistische vervolgopleidingen toe te staan, met een maximum van 1288 plekken in totaal. Een reactie wordt nog voor de zomer verwacht.

Een bijgesteld advies was nodig, omdat kort na het uitbrengen van het originele Capaciteitsplan in december 2019 het Centraal Plan Bureau met nieuwe cijfers kwam over de verwachte Nederlandse bevolkingsgroei. De verwachting is nu dat de bevolkingsomvang in de periode tot aan 2060 met 900.000 mensen meer zal toenemen. Deze piek in de komende 12 tot 16 jaar valt dus binnen de looptijd van het Capaciteitsplan. Met het uitbrengen van een bijgesteld advies hoopt het CO te voorkomen dat er over 3 jaar heftig moet worden bijgestuurd.

Adviezen

Het Capaciteitsplan bevat capaciteitsramingen voor 79 beroepen in de zorg en adviezen voor de instroom in de betreffende opleidingen. Voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen wordt er rekening gehouden met een stijgende zorgvraag van ongeveer 2% per jaar en de verwachte daling in het aantal uren dat een medisch specialist gemiddeld werkt. 

In dit bijgestelde advies aan de minister keert de bandbreedte voor het minimaal en maximaal aantal geadviseerde opleidingsplaatsen terug. De onderkant van de bandbreedte is het oorspronkelijke advies, de bovenkant van de bandbreedte is nu het bijgestelde advies. Het CO kiest voor de herinvoering van de bandbreedte, omdat er vanuit het veld ook geluiden komen dat de bevolkingstoename wellicht niet tot evenredige groei van de medisch specialistische zorg zal leiden. Daarnaast trekt het CO ook zijn eerdere advies om de instroom van de geneeskunde opleidingen te verminderen van 2900 naar 2700 in.

Lees hier de gehele brief aan de minister met het bijgestelde advies van het Capaciteitsorgaan