Blog Hein Brackel: Focus op vernieuwing

16 december 2020

'Er is geen dokter die de CanMeds-competenties, zoals organiseren, communiceren en samenwerking niet kent. En ook de bredere CanBetter-thema’s als doelmatigheid, veiligheid, en medisch leiderschap zijn u ongetwijfeld niet ontgaan. Binnen de medisch-specialistische vervolgopleidingen is aandacht voor deze competenties inmiddels vanzelfsprekend. De opleiding werkt als een vliegwiel om de medisch-specialistische zorg verder te ontwikkelen, te innoveren, te verbeteren en te professionaliseren. 

Hein Brackel, bestuurder Federatie Medisch Specialisten

Ik heb het geluk gehad dat mijn specialisme kindergeneeskunde samen met de gynaecologie al bij het moderniseringsproces betrokken was toen dat nog in de kinderschoenen stond. Daarnaast was mijn vakgroep gemotiveerd en hadden wij er lol in om als proeftuin de nieuw aan te leren competenties in de praktijk te brengen. Het opleiden is daarmee ook veel leuker geworden, niet in de minste plaats vanwege de feedback die we als opleiders en medisch specialisten krijgen. Dat vind ik persoonlijk een enorme verrijking en een bron voor levenslang leren. 

Het afgelopen decennium bracht naast de stevige modernisering van de opleiding ook andere uitdagingen. Naast een steeds voller curriculum tot medisch specialist werd de opleidingstijd verkort. Dit schuurde: ‘Waar wordt de nadruk op gelegd tijdens de opleiding? Is er wel tijd genoeg om alles te leren? Houd ik ook nog wat tijd voor mezelf over?’ Deze vragen zijn ook nu actueel, kijk maar naar de COVID-crisis waar we nu allemaal mee te maken hebben. Opgeleid worden en opleider zijn vraagt nu misschien wel meer van ons dan ooit.  

Terugkijkend op mijn eigen ervaring en de enorme ontwikkelingen die we als beroepsgroep de afgelopen 15 jaar hebben doorgemaakt, ben ik ervan overtuigd, dat we ook de volgende slag kunnen maken. Ons vak vraagt continu van ons om voorop te blijven gaan in vernieuwing. We staan voor de lastige opdracht om met elkaar de zorg toegankelijk, betaalbaar en innovatief te houden. Dit vraagt opnieuw om een verbreding van onze focus. 

Concreet betekent dit dat we samen antwoord moeten vinden op vragen als: hoe implementeren we nieuwe technologieën? Hoe zorgen we ervoor dat samen beslissen vanzelfsprekend wordt? Hoe werken we nog beter interprofessioneel samen binnen netwerken? De ontwikkelingen gaan razendsnel en dat vraagt om flexibele, adaptieve medisch specialisten, ook in de toekomst. Het vraagt om opleiders die wederom hun mouwen opstropen en helpen om deze belangrijke vraagstukken een plek te geven in de opleiding. Daarom is een project als Opleiden 2025 zo belangrijk: hierin nemen de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk het voortouw om de medische vervolgopleidingen op de werkvloer voor dit doel interprofessioneel in te steken. De COVID-crisis leert ons dat we dichter tot elkaar kunnen komen en dat tegenstellingen kleiner kunnen worden. Dat geldt ook voor vernieuwing in onze medische vervolgopleiding. We begrijpen dat niet iedereen op dezelfde manier aanpast en niet met dezelfde snelheid kan of wil veranderen. Maar de richting is hetzelfde. 

Ik heb er veel vertrouwen in dat dit gaat lukken. Het is ons immers in de afgelopen 15 jaar ook gelukt. Het is nu zaak om weer opnieuw scherp te stellen. Wat doen we al, wat kan beter? Net als toen tonen we moed om buiten onze vertrouwde paden te treden, durven we ‘om te denken’ en gaan we als medisch specialisten ook nu weer voorop in deze vernieuwing.'