COC: Meer dan de som der delen

30 juni 2017

Een Centrale Opleidingscommissie (COC) is meer dan een verzameling opleiders. Door gezamenlijk op te trekken kun je als COC een duidelijke rol pakken én opleiders helpen bij hun positionering binnen de instelling. Tijdens de bijeenkomst voor COC-bestuurders afgelopen dinsdag passeerden verschillende good practices de revue, die hebben bijgedragen aan meer gezamenlijkheid binnen de COC.

De Federatie organiseert twee keer per jaar bijeenkomsten voor COC-bestuurders. In een eerdere bijeenkomst bespraken COC-bestuurders al hoe zij samen met Raden van Bestuur en aios kunnen werken aan een gezond opleidingsklimaat. Ditmaal stond de positionering van opleiders op de agenda.

Enquête

Uit een enquête die onlangs vanuit de Raad Opleiding gehouden is, blijkt namelijk dat opleiders behoefte hebben aan meer duidelijkheid over wat instellingen van hen verwachten en wat zij van hun werkgever mogen verwachten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de tijd die vrijgemaakt wordt voor het opleiden van aios en de administratieve ondersteuning die ze hierbij kunnen krijgen. Ook vinden zij het, om hun vak als opleider goed uit te kunnen oefenen, belangrijk om meer zicht te krijgen op de besteding van opleidingsgelden. Het gezamenlijk, via de COC, maken van afspraken hierover is efficiënter dan wanneer iedere opleider dit individueel moet doen.

Praktijkvoorbeelden

Tijdens de bijeenkomst vertelde Marjan Verbart, bedrijfskundig manager bij Noordwest Academie, hoe zij omgaan met dergelijke vraagstukken. Zo hebben zij een Handboek Opleidingsfonds ontwikkeld dat transparantie biedt in geldstromen, ondersteuning en verantwoordelijkheden. Dit heeft veel ruis weggenomen en zorgt voor duidelijkheid en onderling vertrouwen. Daarnaast heeft de COC de beschikking gekregen over een eigen budget voor opleidingsverbeterende projecten.

Milou Silkens, promovenda bij de onderzoeksgroep Professional Performance in het AMC, nam de aanwezigen mee in haar onderzoek naar de kwaliteitscultuur in de medische vervolgopleiding en de verschuivende rol en verantwoordelijkheid van de COC hierin. Götz Wietasch, opleider Anesthesiologie en lid van de COC UMCG, gaf een presentatie over de rol van de COC bij regionale samenwerking en presenteerde een rekentool waarmee de tijdsinvestering van opleiden berekend kan worden. Ben Tomlow, chef de clinique longziekten in het Isala Zwolle, deelde vanuit zijn eigen aios-ervaring good practices over de positieve rol die aios kunnen spelen in de saamhorigheid binnen een COC. Hij riep de aanwezigen op om meer gebruik te maken van de observaties en talenten van aios.

Sprekers Milou Silkens en Ben Tomlow vertellen in Discours, magazine voor de OOR AMC, over de noodzaak van het betrekken van aios bij de COC en het empoweren van aios om deze rol op zich te nemen.

Zowel uit de enquête als uit de bijeenkomst blijkt dat er grote behoefte is aan het delen van praktijkervaringen. De werkgroep die zich vanuit de Raad Opleiding bezig houdt met de positionering van opleiders zal de komende periode meer good practices verzamelen en delen.

De volgende COC-bijeenkomst vindt plaats tijdens het MMV-congres op 13 december.