De Geneeskundestudent en LAD: meer aandacht voor onbekende specialismen

28 augustus 2017

Jaarlijks melden zich veel meer basisartsen aan voor een ‘ziekenhuisspecialisme’ dan er aan opleidingsplaatsen zijn. Omgekeerd krijgen ‘onbekende’ specialismen hun opleidingsplaatsen niet gevuld. Hoog tijd dat daar verandering in komt, vinden de Landelijke Vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) en De Geneeskundestudent. In een gezamenlijke special van het LAD-magazine pleiten ze voor meer focus op ‘onbekende’ specialismen tijdens de geneeskundeopleiding.

Uit onderzoek van het Capaciteitsorgaan blijkt dat er een ‘opleidingsreservoir’ van 5.102 basisartsen is ontstaan, terwijl er jaarlijks maar 2.369 opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. Vooral voor ziekenhuisspecialismen is het lastig een opleidingsplaats te vinden. Zo melden zich voor populaire specialismen zoals kindergeneeskunde en plastische chirurgie acht keer meer belangstellenden dan er aan opleidingsplaatsen zijn. Aan de andere kant zijn er ook specialismen die hun opleidingsplaatsen moeilijk gevuld krijgen. Zo is er bijvoorbeeld te weinig belangstelling voor een opleidingsplaats binnen de sociale geneeskunde, ouderengeneeskunde of psychiatrie.

Instroom moet omlaag

Om de vraag en het aanbod op de opleidingsmarkt beter op elkaar af te stemmen, moeten volgens de LAD en De Geneeskundestudent een aantal dingen gebeuren. Ze pleiten er allereerst voor de instroom in de studie geneeskunde te verlagen van 3.050 naar 2.700 studenten, liefst zelfs naar 2.400, zoals ook het Capaciteitsorgaan adviseert. “Nu hebben we een opleidingsreservoir van ruim 5.000 basisartsen, maar als we niets blijven doen, zijn dat er over twintig jaar misschien wel 13.000”, aldus directeur Victor Slenter van het Capaciteitsorgaan in de special.

Focus

Daarnaast is het volgens de LAD en De Geneeskundestudent nodig om tijdens de opleiding al in een vroeg stadium veel meer aandacht te besteden aan ‘onbekende’ specialismen. “Tijdens de opleiding wordt nu sterk gefocust op ziekenhuiszorg”, vertelt Claudia van Woerkom, coassistent en voorzitter van De Geneeskundestudent. “Als je geneeskunde gaat studeren, gaat praktisch iedereen ervan uit dat je in een ziekenhuis komt te werken. Jammer, want als je kijkt naar de ontwikkelingen in de zorg, zie je dat het systeem er steeds meer op is gericht om mensen zoveel mogelijk vanuit huis beter te laten worden of te laten revalideren. Om die reden zijn er veel mensen nodig voor de sociale geneeskunde, maar tijdens je studie maak je daar amper kennis mee.”