De impact van COVID-19 op de opleidingsduur

15 oktober 2020

Hoe zijn opleiders en aios omgegaan met de COVID-19 uitbraak tijdens de eerste golf, toen stages acuut stopten en aios werden ingezet waar ze het hardst nodig waren? De Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) telde tot nu toe 149 aanvragen tot verlenging vanwege COVID-19. Opleiders aan het woord over de impact van de COVID-19 pandemie op individuele opleidingsplannen. 

‘Voor veel aios paste het werk op de corona-afdelingen en de ic prima in hun opleidingsschema. Bijvoorbeeld voor aios met de differentiaties acute geneeskunde en ic of een keuzestage longgeneeskunde. Maar voor aios met een differentiatie als oncologie kwam het minder goed uit. Natuurlijk trainden ze wel de overkoepelende competenties als samenwerken en communiceren, maar vakinhoudelijk voegt COVID-19 voor hen weinig toe’, vertelt Adrienne Zandbergen, opleider interne geneeskunde in het Erasmus MC. Dat geldt voor meer specialismen.

Lees het hele artikel