Delen kennis en ervaringen leidt tot betere e-portfolio’s

08 juni 2017

Op 18 mei organiseerde de Federatie Medisch Specialisten, voorafgaand aan de Raad Opleiding, een kennisdelings- en netwerkbijeenkomst. Thema van deze bijeenkomst was ‘regie nemen bij de inrichting van het digitaal portfolio’. Medisch specialisten en bureaumedewerkers van 16 wetenschappelijke verenigingen waren aanwezig en wisselden kennis en ervaringen uit. De conclusie was duidelijk: het delen van ervaring en het afstemmen van (eisen aan) e-portfolio’s levert betere producten op.

In vrijwel alle nieuwe opleidingsplannen staan EPA’s en bekwaam verklaren centraal. Volgens de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen is het dan ook belangrijk dat de e-portfolio’s dit volgen en bekwaam verklaren goed ondersteunen.

Ervaringen wetenschappelijke verenigingen

Een aantal concilia heeft het proces naar een (ver)nieuw(d) e-portfolio al doorlopen en heeft daarmee kennis en ervaring opgedaan waar andere concilia in hun proces veel aan kunnen hebben. Daarom lichtten vertegenwoordigers van vier e-portfolio-werkgroepen hun proces en product toe.

Namens Interne Geneeskunde vertelden Suzanne Geerlings en aios Jarom Heijmans dat zij hun programma van eisen naar een aantal aanbieders hebben gestuurd, waaronder de huidige aanbieder Xaurum (PE-Online). De ontwikkeling van EPA’s, het nieuwe opleidingsplan èn het nieuwe e-portfolio zullen bij hen gelijk op gaan lopen.

Reumatologie en Longgeneeskunde hebben de aanbesteding en het ontwikkelproces al achter de rug. Reumatologie is overgestapt van papier naar digitaal, en is bij monde van Pascal de Jong (ten tijde van de ontwikkeling aios-lid van de werkgroep) zeer tevreden over het product ze met Vrest hebben kunnen inrichten. Leon van den Toorn toonde op enthousiaste wijze het portfolio en de mobiele app die de NVALT samen met Reconcept recent heeft gelanceerd.

Aios Kindergeneeskunde Sophie Kienhorst presenteert het bestaande portfolio (Epass van Matheum) welke is aangepast aan de eisen van het nieuwe opleidingsplan TOP2020. Het proces van bekwaam verklaren door de opleidingsgroep wordt nu geheel digitaal ondersteund.

Intensievere samenwerking

Naast Reumatologie, Interne, Long- en Kindergeneeskunde, zijn ook Gynaecologie, Anesthesiologie, Neurologie, Revalidatie en Klinische Genetica en Geriatrie met advies van Tom Olsthoorn vanuit het federatieproject RIO hun e-portfolio’s aan het vernieuwen. Samenwerking tussen wv-en en met de Federatie zal naar aanleiding van deze bijeenkomst stevig worden aangetrokken.