“Doelmatig werken is een way of thinking, een ingebakken bewustzijn”

11 april 2017

Stilstaan bij wat je doet en je gezonde verstand gebruiken. Dat is doelmatig denken en werken. Het Bewustzijnsproject helpt de opleidingsregio’s (OOR’s) om doelmatigheid van zorg in de opleiding te integreren. In alle OOR’s lopen deelprojecten. Daarin worden good practices uitgewerkt op het gebied van inzicht geven in financiën, leren afwegingen te maken en andere belangrijke uitgangspunten van doelmatige zorg.

Het Bewustzijnsproject: een vaag project van een boeddhistisch centrum? Prof. dr. Laurents Stassen, opleider in de OOR ZON, projectdirecteur: “Integendeel. Het Bewustzijnsproject gaat over het nuchtere, scherpe vermogen om afwegingen te maken die de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komen.”

Waarom heet het dan ‘Bewustzijnsproject’? Thomas Schok, aios in de OOR ZON en lid van de Stuurgroep: “Het gaat om een way of thinking, een ingebakken bewustzijn. Vandaar de naam Bewustzijnsproject. Doel van het project is om aios doelmatig te leren denken en werken.”

Is dit een ‘moetje’? Corry den Rooyen, projectleider: “Vanaf juli 2018 moeten volgens de regelgeving van het CGS alle vervolgopleidingen aios structureel opleiden in doelmatig denken en werken. Dat is niet niks naast alle andere opleidingseisen. Maar het hóeft niet ingewikkeld te zijn. Maak gebruik van de praktische tips van collega’s die aios nu al leren om doelmatig te denken en te werken.”

Tips zoals? Prof. dr. Fedde Scheele, opleider in OOR OZON: “Betrek aios bij het vergaren van spiegelinformatie: probeer met je aios aspecten van de zorg in kaart te brengen en bekijk samen waar het beter kan. Bespreek de uitkomsten tijdens de gesprekken van alledag. En zorg ervoor dat je een rolmodel bent. In een cultuur waarin zorgverleners de cijfers open met elkaar bespreken en er lering uit trekken, gaat dat bewustzijn spontaan over op de aios.”

Nog een tip? Prof. dr. Karin Kaasjager, opleider in OOR Utrecht: “Leer aios om met patiënten het gesprek aan te gaan over behandelwensen en eventuele behandelbeperkingen. ‘Wat wilt u zelf? En wat wilt u absoluut niet?’. Wij hebben samen met aios een opleidingsmodule ontwikkeld, die bestaat uit een e-learning met video’s en oefenbijeenkomsten met acteurs. Aios voelen zich hierdoor ‘empowered’, geven ze aan. Zelf doe ik ook nog mee aan de trainingen met acteurs. Tenslotte is elk gesprek met patiënten anders en ik leer er iedere keer weer van.”

Is inzicht in kosten van de zorg ook belangrijk? Judith Gregoor, opleidingsadviseur uit de OOR Zuidwest-Nederland: “Om als aios kritisch te kunnen zijn, moet je natuurlijk weten wat er mogelijk is, welke kosten ermee gemoeid zijn en welke keuzes je hebt. Geef aios daarom inzicht in financiën en processen. Om bewustzijn te vergroten kun je ook een benchmark laten uitvoeren over de aangevraagde diagnostiek per aios. En dan niet om met de vinger te wijzen, maar om inzicht te geven en de aios na te laten denken over het waarom achter de aanvraag.”

Hoe leer je als aios omgaan met allemaal verschillende belangen? Nico Croon, verzekeringsarts: “Onder meer door aios te leren om een constructieve dialoog te voeren met allerlei belanghebbenden, zowel met het bestuur van de organisatie als met andere specialismen en patiënten. Je moet weten wie je tegenover je hebt, welke belangen er spelen en hoe je daar mee om gaat, terwijl je je eigen koers helder voor ogen houdt.”

Meer tips en good practices Op de website van het Bewustzijnsproject  staan interviews met opleiders, aios en andere betrokkenen uit de OOR’s. Ook vind je er good practices van opleiden in doelmatigheid en informatie over de deelprojecten in de OOR’s.