Is er sprake van een 'verborgen promotieplicht'?

19 maart 2018

Het aantal geneeskundestudenten en basisartsen dat promoveert om de kans op een opleidingsplaats vergroten, neemt de afgelopen jaren enorm toe. Maar wat doe je als je je liever op een andere manier profileert om in opleiding te komen? Is daar in de moderne opleiding wel genoeg ruimte voor, of overheerst de ‘verborgen promotieplicht’? In Medisch Contact pleiten aios en arts-onderzoeker Annemijn Algra, arts-onderzoeker Marit de Vos en psychiater en onderzoeker Joeri Tijdink voor een uitbreiding van het aantal opleidingsprofielen zodat er verschillende opties zijn om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen en er meer diversiteit ontstaat onder de assistenten die al in opleiding zijn.

Volgens de auteurs moeten jonge dokters die nog niet in opleiding zijn ‘nee’ durven zeggen tegen een promotietraject enkel om in opleiding te komen. Anderzijds is het volgens hen de verantwoordelijkheid van opleiders – vaak hoogleraren en actief in wetenschappelijk onderzoek – om diverse interesses en talenten binnen de opleiding te verwelkomen, zodat de nieuwe lichting aios daadwerkelijk de ruimte krijgt om zich als team in diverse richtingen te ontwikkelen.