Europese medisch specialisten leren van elkaar

12 april 2018

Om de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen hoog te houden, is het van groot belang dat je weet wat er in jouw eigen land speelt én dat je leert van je collega’s in andere landen. Dat bleek maar weer tijdens de vierde bijeenkomst van het Federatie Platform Europa op 3 april jongstleden.

Tijdens het Platform Europa, dat de Federatie Medisch Specialisten twee keer per jaar organiseert, komen medisch specialisten bij elkaar die namens hun wetenschappelijke vereniging actief zijn op Europees gebied. Dit doen zij in verschillende secties en werkgroepen van de UEMS, de Europese Unie van Medisch Specialisten. Er wordt in deze werkgroepen onder andere gewerkt aan uniforme standaarden waar de opleiding tot medisch specialist aan zou moeten voldoen. Elk specialisme stelt dit Europees vast in een European Training Requirement (ETR).

Generalist versus specialist

Naast het vaststellen van deze ETR’s wordt er in werkgroepen veel kennis en ervaring uitgewisseld over de dagelijkse opleidingspraktijk. Bart Burger, lid van de European Board of Orthopedics and Traumatology, gaf tijdens het platform een presentatie over hoe je van elkaar kunt leren in Europees verband. Veel onderwerpen die in Nederland actueel zijn, worden ook in Europa besproken. Een voorbeeld hiervan is de discussie generalist versus specialist. De Federatie Medisch Specialisten is bezig hiervoor een werkgroep op te richten.

Weet wat er speelt

Rutger Jan van der Gaag, psychiater en al jaren actief bij The Standing Committee of European Doctors, bedrukte het belang van mee praten en invloed uitoefenen in Europa. Daarbij is de verbinding tussen de vertegenwoordigers en de wetenschappelijke vereniging erg belangrijk. Vertegenwoordigers in Europa moeten weten wat er landelijk speelt om het land goed te kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast biedt Europese samenwerking de mogelijkheid om als land en als Federatie te laten zien waar wij goed in zijn en waar andere landen van ons kunnen leren.

Platform Europa

Het Platform Europa heeft tot doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen, discipline overstijgende kwesties te bespreken en biedt de mogelijkheid tot netwerken. Vicevoorzitter van de Federatie Huib Cense is namens het bestuur afgevaardigd in de Council van de UEMS (Europese Unie van Medisch Specialisten). Volgens hem is het belangrijk dat medisch specialisten op internationaal niveau meedenken: “Europa beslist veel over onze toekomst, daarom moeten wij meepraten in Europa”.