Excelleren in generalisme?

16 november 2017

Is het mogelijk om te specialiseren in generalisme? En hoe geef je dit vorm binnen de verschillende opleidingen? Dat is één van de onderwerpen die aan de orde komt tijdens het MMV-congres op 13 december aanstaande. In Medisch Contact pleit opleider cardiologie Martin Schalij vandaag voor een herwaardering van de generalist in het ziekenhuis.

Tijdens de bijeenkomst 'Van medisch beroep naar netwerkzorg' die de Federatie Medisch Specialisten samen met het College Geneeskundige Specialismen (CGS) in oktober organiseerde, sprak Schalij ook over de balans tussen specialisering en generalistische zorg. In Medisch Contact vertelt hij daarover het volgende: 'Als ik alleen kijk naar mijn eigen vak, dan zie ik dat we steeds meer verschillende specialismen binnen de cardiologie krijgen. (...)  We merken het effect daarvan. Superspecialisten zijn niet altijd breed in te zetten en het indelen van de diensten is een complexe puzzel geworden. Je moet drie à vier verschillende cardiologen inroosteren om alles te kunnen doen. Dat is heel inefficiënt – ’s nachts is het vaak rustig en dan hoef je niet met drie, vier cardiologen oproepbaar of aanwezig te zijn – ook qua kosten.’

Brede opleiding

Volgens Schalij is de opleiding het aangewezen moment om ‘de generalist’ te promoten: ‘In het LUMC word je nu in de eerste plaats algemeen cardioloog. In het laatste jaar van de specialisatie proberen we ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan een brede opleiding. Je mag nu maximaal 50 procent van de tijd besteden aan je aandachtsgebied. Je kunt niet alleen maar dotteren, of echo’s maken, of pacemakers implanteren, dat was in het verleden soms iets anders.’