Handvatten voor technologische innovatie in de opleiding

11 december 2018

Technologische ontwikkelingen hebben veel impact op de gezondheidszorg en het dagelijks werk van medisch specialisten. Maar hoe zorg je ervoor dat toekomstige medisch specialisten hierop voorbereid zijn? De handreiking die De Jonge Specialist en de Federatie Medisch Specialisten hierover schreven helpt om technologische innovatie structureel in te bedden in de medische vervolgopleidingen.

De afgelopen jaren hebben diverse niet-medisch-inhoudelijke thema’s een plaats gekregen binnen de medische vervolgopleidingen. Zo wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan medisch leiderschap, doelmatigheid en patiëntveiligheid. Aan dit lijstje kan volgens De Jonge Specialist en de Federatie nog een thema toegevoegd worden: technologische innovatie. Als medisch specialist moet je immers op de hoogte zijn van deze innovaties en weten hoe je deze in je werk kan gebruiken. Daarnaast is het van meerwaarde als medisch specialisten meedenken over de ontwikkeling en implementatie: zij weten namelijk hoe de zorgsector werkt en waar technologische innovaties zouden kunnen leiden tot verbetering of vereenvoudiging van de patiëntenzorg. 

Handreiking

Om aios en opleiders handvatten te bieden heeft De Jonge Specialist samen met de Federatie Medisch Specialisten een handreiking ontwikkeld. Hierin lees je hoe technologische innovatie van invloed is op het werk van medisch specialisten en welke competenties dit vraagt. Ook wordt via een aantal praktijkvoorbeelden duidelijk hoe dit onderwerp een plek kan krijgen in de opleiding: over welke basis moet iedere aios beschikken en hoe kun je je hierin verder verdiepen?

Naast de uitgebreide handreiking is ook een digitale omgeving ontwikkeld, waarin je de highlights van het rapport kan bekijken.