Hein Brackel voorzitter Raad Opleiding

11 december 2019

Hein Brackel is op 1 juli jl. aangetreden als bestuurslid bij de Federatie Medisch Specialisten met de portefeuille opleiding. Daarmee nam hij het stokje over van Marianne ten Kate-Booij. De uitdaging waar de medische vervolgopleidingen voor staan is volgens Brackel: ’De medische vervolgopleiding zodanig vorm en inhoud te geven dat toekomstige medisch specialisten beter voorbereid zijn op werken in het snel veranderende zorgveld’. 

Brackel is kinderarts-pulmonoloog, nu plaatsvervangend opleider en COC-voorzitter in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In de afgelopen jaren bekleedde hij verschillende bestuurlijke functies en zette zo zijn familietraditie voort om net als destijds zijn vader als kinderarts en bestuurslid je in te zetten voor vernieuwing van de kinderartsenopleiding en de medisch-specialistische vervolgopleiding in het algemeen. Zo was hij als opleider vanaf het eerste moment lid van het concilium van de NVK, lid MSRC en later bestuurslid van de nieuwe RGS. Later werd hij docent en mede ontwikkelaar van de masterclass ‘Startende opleider’ en was hij voorzitter en nu bestuurslid van BOLS. Bij de Federatie was hij onder andere actief in de werkgroep Financiering Opleiding. 

Ambities

Brackel leeft volgens zijn persoonlijk motto ‘Fortiter in re, suaviter in modo’ (sterk in de zaak, zachtaardig in de aanpak) en brengt dit ook mee als bestuurder. Daarnaast neemt hij ruim 30 jaar aan praktijkervaring, kennis en visie mee vanuit zijn functie als kinderarts en opleider in zowel een academisch als algemeen ziekenhuis. Binnen de Raad Opleiding heeft hij de ambitie de samenwerking van wetenschappelijke verenigingen op het gebied van ontwikkeling en doorontwikkeling van de medisch-specialistische vervolgopleiding (msvo) te vergroten. Om zo vanuit deze verbeterde samenwerking de vervolgopleiding beter te laten aansluiten bij de veranderde zorgvraag in Nederland. 

Project Opleiden 2025

Het project Opleiden 2025 waarvan Brackel ook project-voorzitter is, sluit mooi aan bij deze ambitie. In dit project nemen wetenschappelijke verenigingen samen met de Federatie het voortouw om de medische vervolgopleidingen op de werkvloer interprofessioneel in te steken. Interprofessioneel betekent hier niet alleen tussen de verschillende specialismen, maar ook zeker met andere zorgprofessionals zoals de huisartsen en sociaal geneeskundigen. Ook zullen actuele ontwikkelingen en innovaties een plaats moeten krijgen in de medische vervolgopleidingen, zoals preventie, samen beslissen en e-health. Op deze manier krijgt de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door middel van netwerkgeneeskunde een plek in de medisch-specialistische vervolgopleiding.